Admins Permissions

از ویکی پارس پویش
پرش به: ناوبری, جستجو


محتویات


راهنمای استفاده از برنامه IBSng - تعیین سطح دسترسی مدیران

افرادی که وظیفه مدیریت سیستم را بر عهده دارند و Admin سیستم هستند، برای کنترل قسمت های مختلف IBSng بایستی مجوز یا دسترسی های لازم را داشته باشند. با این کار می توان در سیستم، Admin و اپراتورهائی با سطح دسترسی های متفاوت برای کارهای مختلف تعریف کرد. برای تعیین دسترسی برای یک Admin ،پس از مشاهده لیست دسترسی های Admin ، گزینه Add New Permission را از قسمت Related Links انتخاب کنید :Add New Permission's Link.jpg


دسترسی ها را در گروه های مجزا به صورت زیر مشاهده خواهید کرد:


Category Of Admin Permissions.jpg


در هر گروه دسترسی ها در یک جدول نشان داده می شود، به صورت زیر:


Table Of Permissions.jpg


 • Name

نام دسترسی در این ستون مشخص می شود.

 • Description

در این ستون جدول توضیح داده شده است که با دادن این دسترسی یا مجوز، مدیر یا اپراتور چه توانائی هائی کسب خواهد کرد.(توضیحات این قسمت ...)

 • Affected Pages

در این قسمت نشان داده شده است که با اختصاص این دسترسی، مدیر یا اپراتور به کدامیک از قسمت های برنامه دسترسی خواهد داشت.

 • Dependencies

اختصاص برخی از دسترسی ها نیازمند این است که قبل از آنها Admin ،دسترسی یا دسترسی های دیگری داشته باشد. به این مفهوم که برخی از دسترسی ها پیش نیاز اختصاص برخی دیگر از دستر سی ها هستند. دسترسی های پیش نیازدر این ستون مشخص می شود.به عنوان مثال همانطور که طبق شکل بالا نشان داده شده است، برای اختصاص دسترسی Change User Credit ، مدیر بایستی ابتدا دسترسی Get User Information را داشته باشد.


با کلیک کردن بر روی هر یک از دسترسی ها(Permission)، توضیحات کامل آنها را مشاهده خواهید کرد. با انتخاب کلید Add در صورتی که Dependency ها رعایت شده باشد، Permission به Admin اختصاص داده می شود.


در صفحهُ توضیحات کلمه Yes و یا No در مقابل عبارت Admin Has this Permission 
نشاندهنده این است که این دسترسی به Admin اختصاص داده شده است یا خیر.
برخی از Permission ها Value های متناسب دارند که بایستی همزمان با اضافه کردن دسترسی، آن Value ها را 
نیز اضافه کرد.بدین ترتیب دسترسی مورد نظر، بر روی Value های اضافه شده، محدود می شود.


Related Permissions : دسترسی هائی که در قسمت Related Permission ذکر می شوند، دسترسی هائی هستند که به هم مربوط بوده و بهتر است همزمان با اختصاص هر Permission، به Admin داده شود.


به عنوان نمونه :

اگر در دسترسی SEE CONNECTION LOGS قسمت Related Permissions، دسترسی SEE ONLINE USERS عنوان شده است 
به این مفهوم است که بهتر است همزمان با دسترسی  SEE CONNECTION LOGS، دسترسی SEE ONLINE USERS 
نیز به Admin داده شود. چون به هم مربوط هستند. دسترسی های مدیران در رابطه با کاربران یا User Related Permissions

در این قسمت لیست و شرح مجوزهائی که می توان به Admin در ارتباط با User ها اختصاص داد را، مشاهده خواهید کرد:


دسترسیReset کردن تاریخ اولین اتصال کاربر در Package

RESET FIRST LOGIN

با این دسترسی Admin می تواند تاریخ و زمان اولین اتصال کاربر در ISP خود و ISP های سطح پایین تر را در Package اش را صفر کند.

دسترسی مشاهده لیست کاربران فعال

SEE ONLINE USERS

Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بود لیست کاربرفعال ISP خودشان و کاربران فعال ISP های سطح های پایین تر را مشاهده کنند.

دسترسی تغییر نام کاربری

CHANGE INTERNET USERNAME

Admin هائی که این دسترسی را دارند،قادر خواهند بود نام کاربری و کامه عبور کاربر را تغییر دهند.

دسترسی ایجاد کاربر جدید

Add New user

Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بود به هر تعدادی که نیاز است کاربر و User id ایجاد کنند. ولی برای ساختن نام کاربری و رمز عبور این دسترسی به تنهایی کافی نمی باشد.

Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بود با توجه به مقدار Deposit خود کاربر جدید در ISP خودشان و ISP های سطح های پایین تر اضافه کنند.

دسترسی محدود ایجاد کاربر

DISALLOW ADD MULTIPLE USERS

Admin هائی که این دسترسی را دارند تنها می توانند در هر بار add user فقط یک کاربر ایجاد نمایند

دسترسی منفی کردن اعتبار کاربر

ALLOW NEGATIVE CREDIT CHANGE INPUT

با این دسترسی Admin می تواند اعتبار کاربر را با منفی کردن اعتبار آن ، کاهش دهد.

دسترسی تغییر گروه کاربر

CHANGE USER GROUP

با این دسترسی Admin میتواند گروه کاربر را تغییر دهد. برای اینکار نماینده می بایست دسترسی Renew کردن کاربر ، تغییر تاریخ انقضاء و اجازهُ دادن گروه جدید به کاربر برای Renew شدن در آن گروه را دارا باشد.


دسترسیِ دادن اعتبار موقت به کاربر به صورت چند دوره

TEMPORARY EXTEND ALLOW MULTIPLE

بدون داشتن این دسترسی Admin فقط یکبار قبل از Renew کردن می تواند به کاربر اعتبار موقت (Temporary Extend) بدهد. ولی با داشتن این دسترسی می تواند چندین مرتبه کاربر را به وضعیت Temporary Extend تبدیل کند.

دسترسی دادن اعتبار موقت یا تاریخ انقضای موقت به کاربر

TEMPORARY EXTEND

با داشتن این دسترسی، Admin می تواند تاریخ اقضا و اعتبار کاربر را فقط یکبار، برای یک مدت موقت تغییر دهد و موقعیت کاربر را به حالت Temporary Extend تبدیل کند.


دسترسی مشاهده اطلاعات و مشخصات کاربر

GET USER INFORMATION

Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بود اطلاعات و مشخصات کاربران ISP خودشان و ISP های سطح های پایین تر را فقط مشاهده کنند.با داشتن این دسترسی نمیتوان این مشخصات را تغییر داد.


دسترسی مشاهده کارتهای اعتباری Voucher

SEE VOUCHER

با داشتن این دسترسی Admin می تواند batch های مربوط به کارت voucher را لیست کند و ببیند.

دسترسی کاستن اعتبار منفی

ALLOW REDUCE NEGATIVE CREDIT

با این دسترسی Admin میتواند اعتبار کاربر را منفی کند. یعنی از اعتبار کاربر کسر کند.

دسترسی تغییر Mailbox

CHANGE MAILBOX

Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بود به تنظیمات صندوق پستی کاربران ISP خودشان و کاربران ISP های سطح های پایین تر دسترسی داشته باشند. بدین ترتیب Admin با این دسترسی می تواند برای کاربر آدرس Mail ایجاد کرده، آدرس Mail کاربر را حذف کنند و یا مقدار quota آن را تغییر دهند.

دسترسی به Domain های Mail

LIMIT MAIL DOMAIN

Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بود به لیست Domain هائی که در قسمت Value اضافه می شود ، دسترسی داشته باشند و در این Domain ها برای کاربران ISP خودشان و کاربران ISP های سطح های پایین تر آدرس Mail بسازند.

Value نام Domain یا Domain ها در این قسمت یکی یکی وارد کرده و Add کنید.به عنوان نمونه Parspooyesh.comِ

دسترسی تغییر تاریخ اقضاء

CHANGE EXPIRATION DATES

با داشتن این دسترسی Admin می تواند تاریخ انقضاء کاربر و تاریخ اولین اتصال کاربر(First login) را تغییر دهد.

دسترسی تغییر IP اختصاص داده شده به کاربر

CHANGE USER IP ASSIGNMENT

باداشتن این دسترسی Admin می تواند ، IP آدرسی که به کاربر اختصاص داده شده است را تغییر دهد.


دسترسی تغییر مشخصات اینترنتی کاربر

CHANGE INTERNET USER ATTRIBUTES

این دسترسی به Admin اجازه می دهد که ویژگیهای اینترنتی کاربر (مثل نام کاربری، رمز عبور) را در سطح ISP خودش یا ISP سطوح پایین تر، ایجاد کند، حذف کند و یا تغییر دهد.

دسترسی ایجاد کاربر Postpaid

ADD POSTPAID USER

با این دسترسی Admin می تواند کاربری را به سیستم اضافه کند که اعتبارش بتواند منفی شود (یعنی پس از مصرف هزینهَ خود را پرداخت کند) برای این امر می بایست گزینهُ Postpaid در قسمت flag ها که هم در گروه و هم در صفحهُ اطلاعات کاربر یافت می شود را انتخاب کرد.

دسترسی تغییر اعتبار دوره ای

CHANGE PERIODIC CREDIT CHANGE

با این دسترسی Admin می تواند اعتبار دوره ای ، که برای کاربر در نظر گرفته شده است را تغییر دهد یا تنظیمات آن را تغییر دهد.


دسترسی تغییر میزان مصرف دوره ای کاربر

CHANGE PERIODIC ACCOUNTING USAGE

این دسترسی به Admin این اجازه را می دهد که میزان مصرف دوره ای، که برای کاربر در نظر گرفته شده است را تغییر دهد.


دسترسی تغییر ویژگیهای دوره ای کاربر

CHANGE PERIODIC ACCOUNTING ATTRIBUTES

این دسترسی به Admin این اجازه را می دهد که ویژگیهای دوره ای کاربر(Priodic Accounting) را تغییر دهد. Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بود محدوديت های حجمی ، زمانی و اعتباری برای کاربران ISP خودشان وکاربران ISP های سطح های پایین تر تعیین کرده و یا مقادیر آنها را تغییر دهند.

دسترسی تغییر Multi login

CHANGE USER MULTILOGIN

با داشتن این دسترسی ، Admin می تواند مقدار Multi Login را تغییر دهد.

دسترسی تغییر ویژگیهای Radius کاربر

CHANGE USER RADIUS ATTRIBUTES

این دسترسی به Admin اجازه می دهد که بتواند گزینهُ USER RADIUS ATTRIBUTES را تغییر دهد.


دسترسی تغییر ویژگیهای کاربر voip

CHANGE VOIP USER ATTRIBUTES

با این دسترسی Admin می تواند ویژگیهای کاربر Voip را مثل ( رمز عبور کاربر یا شارژ رول سرویس Voip) را ایجاد ، حذف یا تغییر دهد.

دسترسی تغییر Asterisk DID

CHANGE ASTERISK DID

دسترسی مشاهده نام کاربری و رمز عبورِ کاربران

SEE SAVED USERNAME PASSWORDS

با این دسترسی Admin می تواند لیست نام کاربری و رمز عبور کاربران را مشاهده کند.


دسترسی تغییر ویژگیهای کاربر

CHANGE USER ATTRIBUTES

با این دسترسی Admin می تواند ویژگیهای کاربر را تغییر دهد. Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بود هر مشخصه از کاربران VoIP و اینترنتی ISP خودشان و ISP های سطح های پایین تر به غیر از آنهائی که خودشان به دسترسی جداگانه نیاز دارند همانند Periodic Accounting و یا User Post Paid را تغییر دهند.

این دسترسی برای فعال بودن به دسترسی دیگری وابسته است بنام دسترسی GET USER INFORMATION

دسترسی تغییر اعتبار کاربر

CHANGE USER CREDIT

با این دسترسی Admin می تواند اعتبار کاربر در سطح ISP خود و ISP سطوح پایین تر را کم و یا زیاد کند و به عبارت دیگر اعتبار کاربر را در محدودهُ deposit خود ، تغییر دهد.

دسترسی تغییر مقدار deposit کاربر

CHANGE USER DEPOSIT

با این دسترسی Admin می تواند مقدار Deposit کاربر را کم و یا زیاد کند. به عبارت دیگر می تواند ذخیره اعتبار (deposit) کاربر را در محدودهُ ذخیره اعتبارِ ISP خود تغییر دهد.

دسترسی حذف کاربر

DELETE USER

با این دسترسی Admin می تواند کاربر را از ISP خودش و ISP های سطوح پایین تر خود حذف کند. با اینکار باقیماندهُ اعتبار کاربر به deposit خود نماینده اضافه می شود.

دسترسی جستجوی کاربر

SEARCH USER

با این دسترسی Admin می تواند کاربر را از ISP خودش و ISP های سطوح پایین تر خود جستجو نماید.

دسترسی استفاده از کارت اعتباری Voucher

USE VOUCHER ON USERS

با این دسترسی Admin می تواند با استفاده از کارتهای Voucher ، اعتبار (credit) و ذخیرهَ اعتبار (deposit) کاربر را تغییر دهد و یا حتی کاربر جدید ایجاد کند و به سیستم اضافه کند.

دسترسی دادن شارژ اضافی به کاربر

RECHARGE USER

Admin با این دسترسی می تواند در صورت لزوم ، اعتبار کاربر را به مقدار معینی که در گروه تعریف شده است، افزایش دهد.

دسترسی Renew کردن کاربر

RENEW USER

با این دسترسی Admin می تواند در زمان معین و یا هر زمان که لازم باشد ، کاربر را Renew یا باز احیا کند.

دسترسی تغییر گروه کاربر به هنگام Renew کردن

CHANGE USER RENEW NEXT GROUP

با این دسترسی Admin میتواند گروه کاربر را به هنگام Renew کردن تغییر دهد و یک گروه جدید برای کاربر بعد از Renew شدن در نظر بگیرد.

دسترسی Bulk Action

PERFORM BULK ACTION

با این دسترسی Admin میتواند در زمان search user از گزینه Bulk action استفاده کند.

دسترسی پاک کردن کاربر از لیست کاربران آنلاین

CLEAR USER

با این دسترسی Admin می تواند کاربر را بدون disconnect شدن از لیست کاربران آنلاین در سطح ISP خودش یا ISP های سطح پایینتر حذف کند. یعنی کاربر آنلاین باقی می ماند ولی در لیست آنلاین ها مشاهده نمی شود. در حالیکه با عمل Kill کردن ، کاربر disconnect می شه و اتصالش با شبکه قطع می شه.

دسترسی قطع اتصال کاربر

KILL USER

Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بود اتصال کاربران فعال یا آنلاین در ISP خودشان و ISP های سطح های پایین تر را قطع کنند.

دسترسی تغییرات بر روی کارتهای Voucher

CHANGE VOUCHER

با این دسترسی Admin می تواند ایجاد Batch (مجموعه ای از کارتهای Voucher ) کند یا موقعیت آن کارت را تغییر دهد. مثلاً فعال یا غیر فعال کند.

دسترسی تخصیص اعتبار موقت به کاربر

TEMPORARY EXTEND MAX CREDIT

با اختصاص دادن این دسترسی به Admin و مشخص کردن حد اکثر مقدار اعتباری که در قسمت Value تعریف می کنیم ، Admin می تواند حد اکثر به همان اندازه اعتبار کاربر را در ISP خود و ISP سطوح پایین تر ، بصورت موقت شارز کند.

دسترسی تخصیص میزان زمان موقت بعنوان اعتبار کاربر

TEMPORARY EXTEND MAX HOURS

با اختصاص دادن این دسترسی به Admin و مشخص کردن حد اکثر ساعت اعتبار که در قسمت Value تعریف می کنیم ، Admin می تواند حداکثر به همان اندازه زمان مجاز مصرف هر کاربر در سطح ISP خودش و ISP سطوح پایین تر ، بصورت موقت شارز کند.دسترسی های مدیران در رابطه با مدیران دیگر یا Admin Related Permissions

در این قسمت شرح دسترسی هائی که مدیران در رابطه با اپراتورها و مدیران دیگر سیستم دارند را، مشاهده خواهید کرد.


دسترسی GOD

همانطور که قبلا گفته شد مدیرانی که این دسترسی را دارند، مجوز عملکرد بر روی کلیه قسمت های برنامه، به غیر از LIMIT_LOGIN_ADDR را خواهند داشت.


محدود کردن دسترسی Admin ها به سیستم از IP آدرس و یا MAC آدرسهای خاص

LIMIT LOGIN ADDR

برای محدود کردن دسترسی مدیران به سیستم،از IP آدرسها و یا MAC آدرسهای خاص، لیست آدرسها را در قسمت Value وارد کرده و ADD کنید. بدین ترتیب Admin مورد نظر با Username و Password خود فقط از همین IP ویا MAC آدرس یا آدرسها می تواند به سیستم وصل شود.

فرمت IP آدرس : x.x.x.x به عنوان مثال 192.168.12.1

فرمت IP آدرس و MAC آدرس : x.x.x.x/yy:yy:yy:yy:yy:yy به عنوان مثالدسترسی مشاهده اطلاعات Admin ها

SEE ADMIN INFO

Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بود اطلاعات Admin های ISP خودشان و ISP های سطح های پایین تر را مشاهده کنند.


دسترسی مشاهده اطلاعات ISP ها

SEE ISP INFO

Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بود لیست و اطلاعات ISP های ISP خودشان و ISP های سطح های پایین تر را مشاهده کنند.

دسترسی تغییر تعاریف IBS

CHANGE IBS DEFINITIONS

با این دسترسی Admin میتواند تعاریف IBS که بر طبق آنها تشخیص می دهد که باید چه کند و دستورات را اجرا کند ، تغییر دهد.

فقط admin system می تواند این دسترسی را داشته باشد.


دسترسی دادن به admin عصر فرا ارتباط

AFE REMOTE ADMIN

در سرویس SMS برای یکپارچگی سرویس smsbox با برنامهُ IBS ، می بایست دسترسی های Get Groups, Get UserInfo ، Change Credit به نرم افزار Asre Fara Ertebat داده شود.

این دسترسی به شخص نیست بلکه به نرم افزار Asre Fara Ertebat می باشد

دسترسی اضافه کردن Admin جدید

ADD NEW ADMIN

Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بود اضافه کردن Admin جدید برای ISP خودشان و ISP های سطح های پایین تر اضافه کنند.


دسترسی تغییرات اطلاعات Admin

CHANGE ADMIN INFO

Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بود اطلاعات Admin های ISP خودشان و ISP های سطح های پایین تر را تغییر دهند.


دسترسی حذف Admin

DELETE ADMIN

Admin هائی که این دسترسی را دارند توانائی حذف Admin های ISP خودشان و ISP های سطح های پایین تر را خواهند داشت.


دسترسی مشاهده لیست دسترسی های Admin های دیگر

SEE ADMIN PERMISSIONS

Admin هائی که این دسترسی را دارند می توانند لیست دسترسی های Admin های ISP خودشان و ISP های سطح های پایین تر را مشاهده کنند.


دسترسی تغییر دسترسی های Admin های دیگر

CHANGE ADMIN PERMISSIONS

با این دسترسی admin می تواند برای Adminهای ISP خودش و ISP های سطوح پایین تر دسترسی تعیین کند. به این مفهوم که می توانند برای این Admin ها دسترسی را اضافه، حذف و یا تغییر دهد.


نکته :

 Admin، از لیست دسترسی هائی که به خودش اختصاص داده شده است، می تواند برای Admin های دیگر دسترسی تعیین کند.


دسترسی تغییر رمزعبور Admin های دیگر

CHANGE ADMIN PASSWORD

Admin ها می توانند Password خودشان را تغییر دهند. Admin هائی که این دسترسی را دارند توانائی تغییررمزعبورمدیران ISP خودشان و مدیران ISP های سطح های پایین تر را دارند.


دسترسی تعریف ISP جدید و تغییر Deposit

MANIPULATE ISP

Admin هائی که این دسترسی را دارند توانائی اضافه کردن ISP جدید و تغییر مقدار Deposit آن را خواهند داشت.


دسترسی حذف ISP

DELETE ISP

Admin هائی که این دسترسی را دارند می توانند Adminهای ISP های سطح های پایین تر را حذف کنند.

دسترسی تغییر لوگو

CHANGE ISP PAGE STYLE

Admin هائی که این دسترسی را دارند می توانند برای ISP های خود و پایینتر لوگو، header و footer را تغییر دهند.


دسترسیهای مدیران در رابطه با گروه یا Group Related Permissions

دسترسی تغییر گروه

CHANGE GROUP

Admin هائی که این دسترسی را دارند می توانند برای ISP خودشان و یا ISP های سطح پایین تر گروه جدید اضافه کنند، و یا مشخصه های گروه هائی که به آنها دسترسی دارند را ویرایش کرده و یا حذف کنند .

دسترسی به گروه های خاص

GROUP ACCESS

مدیران به گروه هائی که owner آنها هستند(خودشان ایجاد کرده اند) دسترسی دارند، راجع به گرو های دیگر  :

 • Admin اگر دسترسی GOD داشته باشند، به کلیه گروه های سیستم دسترسی خواهد داشت.
 • Admin به کلیه گروه های ISP های سطح پایین تر خود دسترسی دارد.
 • Admin به گروه های دیگر در صورتی دسترسی دارد که نام گروه مورد نظر در قسمت Value در GROUP ACCESS permission اضافه شده باشد.

پس برای ارائه مجوز به Admin برای دسترسی به گروه هائی که به آنها دسترسی ندارد، نام گروه را از لیست New Value انتخاب کرده و Add کنید.دسترسی مدیران در رابطه با شارژ Charge Related Permissions

دسترسی تغییر Charge

CHANGE CHARGE

Admin هائی که این دسترسی را دارند می توانند برای ISP خودشان و یا ISP های سطح پایین تر Charge جدید اضافه کنند ، و یا مشخصه Charge هائی که به آنها دسترسی دارند را ویرایش کرده و یا Charge راحذف کنند.


دسترسی مشاهده لیست تعرفه در سرویس VOiP

SEE VOIP TARIFF

با داشتن این دسترسی Admin می تواند تعرفه ها را لیست کند و لسیت تعرفه ها و قیمتها را ببیند.

دسترسی به Charge های خاص

CHARGE ACCESS

مدیران به Charge هائی که owner آنها هستند(خودشان ایجاد کرده اند) دسترسی دارند، راجع به Charge های دیگر  :

 • Admin اگر دسترسی GOD داشته باشند، به کلیه Charge های سیستم دسترسی خواهد داشت.
 • Admin به کلیه Charge های ISP های سطح پایین تر خود دسترسی دارد.
 • Admin به Charge های دیگر در صورتی دسترسی دارد که نام Charge در قسمت Value دسترسی CHARGE ACCESS اضافه شده باشد.

پس برای ارائه مجوز به Admin برای دسترسی به Charge هائی که به آنها دسترسی ندارد، نام Charge را از لیست New Value انتخاب کرده و Add کنید.

دسترسی به گروه Prefix های خاص

PREFIX GROUP ACCESS

برای ارائه مجوز به Admin، برای دسترسی به Prefix Group هائی که Owner آنها نیستند (خودشان ایجاد نکرده اند) ، نام Prefix Group را از لیست New Value انتخاب کرده و Add کنید.


دسترسی به گروه تعرفه های VoIP

VOIP TARIFF ACCESS

برای ارائه مجوز به Admin، برای دسترسی به VoIP Tariff هائی که Owner آنها نیستند (خودشان ایجاد نکرده اند) ، نام VoIP Tariff را از لیست New Value انتخاب کرده و Add کنید.


دستزسی برای تغییر درخت پهنای باند یا CHANGE BANDWIDTH MANAGER

CHANGE BANDWIDTH MANAGER

با داشتن این دسترسی Admin می تواند قسمتهای مختلف درخت پهنای باند را ایجاد، حذف و یا ویرایش کند.


دسترسی تغییر تعرفه های VoIP

CHANGE VOIP TARIFF

Admin هائی که این دسترسی را دارند، توانائی اضافه کردن Prefix Group جدید ، اضافه کردن تعرفه جدید VoIPو یا اضافه کردن Prefix جدید برای ISP خودش و یا ISP های سطح پایین تر را دارند. همچنین می توانند هر یک ازاین آیتم ها را تغییر داده و یا حذف کنند.دسترسیهای مدیران در رابطه با گزارشات یا Report Related Permissions

دسترسی مشاهدهُ گزارشات مربوط به سرویس MESSAGE CENTER

SEE MESSAGE CENTER REPORTS

با داشتن این دسترسی Admin می تواند لیست تمامی پیامهای ارسال شده و دریافت شده را ببیند و یا آنها را remove کند.


دسترسی مشاهده گزارش اتصالات کاربر

SEE CONNECTION LOGS

Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بود گزارش اتصالات و میزان مصرف اعتبار کاربران ISP خودشان و کاربران ISP های سطح های پایین تر را مشاهده کنند.


دسترسی مشاهده گزارش تغییرات اعتبار کاربر

SEE CREDIT CHANGES

Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بود گزارش تغییرات میزان اعتبار کاربران ISP خودشان و کاربران ISP های سطح های پایین تر را مشاهده کنند.


دسترسی مشاهدهُ تغییرات Deposite کاربر

SEE USER DEPOSIT CHANGES

با داشتن این دسترسی Admin می تواند لیست گزارشات مربوط به تغغیرات deposite کاربر را مشاهده کند.

دسترسی به گزارش تغييرات ISP، Deposit

SEE DEPOSIT CHANGES

Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بود گزارش تغييرات ISP، Deposit خودشان و ISP های سطح های پایین تر را مشاهده کنند.


دسترسی مشاهده نموارذخیره شده کاربران فعال

SEE ONLINE SNAPSHOTS

Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بود نمودارهای کاربران فعال ISP خودشان و کاربران ISP های سطح های پایین تر را در تاریخ های گذشته مشاهده کنند.


دسترسی برای مشاهدهُ کاربران آنلاین بر حسب Ras های access شده به Admin

SEE ACCESSIBLE RAS ONLINE USERS

با داشتن این دسترسی Admin میتواند کابران آنلاین مربوط به Ras های access شده به خودش (Ras Access) را مشاهده کند. حتی اگر این کاربران مربوط به ISP خودش نباشد.


دسترسی مشاهده نمودار های پویا

SEE REALTIME SNAPSHOTS

سیستم از مصرف پهنای باند و تعداد کاربران Online، نمودارهای پویا ارائه می دهد.Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بود نمودارهای پویای کاربران ISP خودشان و کاربران ISP های سطح های پایین تر را مشاهده کنند.

دسترسی مشاهده گزارش تغییرات مشخصه های کاربر

SEE SYSTEM AUDIT LOGS

Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بودگزارش تغييرات انجام شده برروی سیستم ISP خودشان و کاربران ISP های سطح های پایین تر را مشاهده کنند.


دسترسی مشاهده گزارش تغییرات مشخصه های کاربر

SEE USER AUDIT LOGS

Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بودگزارش تغييرات انجام شده برروی کاربران ISP خودشان و کاربران ISP های سطح های پایین تر را مشاهده کنند.


دسترسی مشاهده لیست سایتهای بازدید شده کاربران

SEE WEB ANALYZER LOGS

Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بودگزارش سايت های بازديد شده توسط کاربران ISP خودشان و کاربران ISP های سطح های پایین تر را مشاهده کنند.


دسترسی حذف گزارشات

DELETE REPORTS

با این دسترسی Admin می تواند لیست گزارشات را حذف کند. توجه داشته باشید وقتی این گزارشات حذف شوند دیگر قابل برگشت نیستند بنابراین تنها زمانی این کار باید انجام شود که واقعاً به آن گزارشات نیازی نداشته باشید.


دسترسی مشاهده نمودار مصرف پهنای باند کاربر

SEE BW SNAPSHOTS

همانطور که قبلا گفته شد سیستم ن نمودار مصرف پهنای باند کاربران را ذخیره می کند. Admin هائی که این دسترسی را دارند قادر خواهند بود نمودار ذخیره شده گذشته مصرف پهنای باند کاربران ISP خودشان و کاربران ISP های سطح های پایین تر را مشاهده کنند.


دسترسی به مشاهدهُ connection usage با توجه به محدودیت Ras

CONNECTION USAGE LIMIT TO RAS

با داشتن این دسترسی Admin می تواند، فقط گزارش مصرف (connection usage) و (log consul) کاربرانی که فقط از Ras یا Ras هایی که به آن Admin دسترسی داده شده است ، وصل می شوند را مشاهده کند.دسترسی مدیران در ارتباط با RAS ها

در این قسمت شرح دسترسی هائی که مدیران در رابطه با RAS هادارند را، مشاهده خواهید کرد.


دسترسی مشاهده لیست IPPool ها

LIST IPPOOL

Admin هائی که این دسترسی را دارند می توانند لیست IPPool ها و مشخصات IPPool های خودشان و یا ISP های سطح پایین تر را مشاهده کنند.


دسترسی مشاهده لیست RAS ها

LIST RAS

Admin هائی که این دسترسی را دارند می توانند ليست RAS های ISP خودشان و یا ISP های سطح پایین تر را مشاهده کنند. برای گزارشاتی که بر اساس RAS فیلتر می شوند اختصاص این Permission الزامی است.


دسترسی مشاهده اطلاعات RAS ها

GET RAS INFORMATION

Adminهائی که این دسترسی را دارند می توانند مشخصات RASهای ISP خودشان و ISP های سطح پایین تر را مشاهده کنند.


دسترسی به بعضی از Ras ها

RAS ACCESS

با این دسترسی Admin فقط می تواند اطلاعات مربوط به Ras هایی که دسترسی شان در این قسمت به آن admin داده شده است را مشاهده کند.

دسترسی تغییر IPPool

CHANGE IPPOOL

Admin هائی که این دسترسی را دارند، قادر خواهند بود برای ISP خودشان و یا ISP های سطح پایین تر IPPool ایجاد کرده، و یا مشخصات IPPool هارا ویرایش کرده و یا IPPool راحذف کنند.

دسترسی تغییر مشخصات RAS ها

CHANGE RAS

Adminهائی که این دسترسی را دارند می توانند برای ISP خودشان و یا ISP های سطح پایین تر RAS جديد اضافه کنند.همچنین قادر خواهند بود RAS ها را فعال و غیر فعال کنند و یا مشخصات RAS ها را تغییر دهند.دسترسی های مدیران در رابطه با تنظیمات یا Setting Related Permissions

دسترسی مشاهدهُ Extra Charge

SEE EXTRA CHARGE

با داشتن این دسترسی Admin می تواند لیست Extra Charge ها را و قوانین آنها در سطح ISP خود و ISP های سطوح پایین تر مشاهده کند.

دسترسی تغییر و ایجاد Notification Profile

CHANGE NOTIFICATION

با این دسترسی Admin می تواند Notification profile و قانون یا Notification Rule ایجاد کند و یا آنها را تغییر دهد.

دسترسی مشاهدهُ Voip Provider

SEE VOIP PROVIDER

با این دسترسی Admin می تواند لیست Provider های سرویس Voip و مسیر یا VoIP Routes و Routing Profiles را مشاهده کند.

دسترسی به Extra Charge های معین

EXTRA CHARGE PROFILE ACCESS

Admin که این دسترسی را دارد ، فقط می تواند به Extra Charge های معینی که برایش تعیین شده است، حق دسترسی داشته باشد.

دسترسی به برگهایی معین از درخت پهنای باند

BANDWIDTH MANAGER LEAF ACCESS

با این دسترسی Admin فقط برگهایی از درخت پهنای باند که به آنها access یا دسترسی دارد را می تواند در شارژ رولها یا همان قوانین شارژ تنظیم کند حتی اگر به ساختن آن برگها و درخت پهنای باند دسترسی نداشته باشد.

دسترسی تغییر Extra Charge

CHANGE EXTRA CHARGE

با این دسترسی Admin می تواند Extra Charge Profile ایجاد کند یا حذف کند و یا تغییر دهد.

دسترسی تغییر Voip Provider

CHANGE VOIP PROVIDER

با داشتن این دسترسی Admin می تواند Voip Provider و VoIP Routes و Routing Profiles ایجاد کند یا حذف کند و یا آنرا ویرایش کند.دسترسی مدیران در رابطه با موقعیت جغرافیایی کاربر یا Location Related Permissions

دسترسی به بعضی از Location ها

LOCATION ACCESS

با این دسترسی admin می تواند فقط به location هایی که به آنها access دارد ، دسترسی داشته باشد وآنها را مشاهده کند.


دسترسی تغییر در location ها

CHANGE LOCATION

با این دسترسی Admin می تواند location ها را ویرایش یا حذف کند یا location های دیگری به آن مجموعه اضافه کند.


دسترسیهای مدیران به دسترسی های دیگر یا Misc Permissions

دسترسی مشاهدهُ پیغامهای ارسالی از سوی کاربر

VIEW MESSAGES

Admin هائی که این دسترسی را دارند، قادر خواهند بود پیغامها ئی که از طرف کاربران ISP خودش و ISP های سطح پایینتر ارسال شده است را، مشاهده کند.


دسترسی تغییر provider های سرویس SMS

CHANGE PROVIDERS

با داشتن این دسترسی Admin می تواند provider برای سرویس sms ، اضافه کند یا حذف کند و یا اطلاعات آنرا ویرایش کند.


دسترسی ارسال پیغام به کاربر

POST MESSAGES

Admin یا نماینده ای که این دسترسی را دارد می تواند برای کاربران ISP خودش و ISP های سطح پایینتر پیغام ارسال کند.

دسترسی برای مشاهدهُ لیست Provider های سرویس SMS

LIST PROVIDERS

با داشتن این دسترسی نماینده می تواند لیست Provider های سرویس sms را مشاهده کند.


دسترسی تغییر خصوصیات سیستم MESSAGE CENTER کاربر

CHANGE USER MESSAGE CENTER ATTRIBUTES

با این دسترسی Admin می تواند ویژگی های MESSAGE CENTER کاربر را تغییر دهد.

دسترسی های مدیران به سیستم فاکتور زنی یا Invoice Related Permissions

دسترسی برای Pay کردن فاکتور

PAY INVOICE

با این دسترسی Admin می تواند بعضی از حالات و چگونگی فاکتور را تغییر دهد مثل Pay کردن فاکتور. (چنانچه واقعاً پرداخت توسط کاربر صورت گرفته باشد.)

دسترسی به صدور فاکتور

ISSUE INVOICE

با این دسترسی Admin می تواند عمل صدور فاکتور را انجام دهد.


دسترسی برای تغییر تنظیمات فاکتور

CHANGE INVOICE SETTING

با این دسترسی Admin می تواند تنظیمات ایجاد شده برای فاکتور را تغییر دهد. این تنظیمات شامل :

مقیاس گرد کردن مبلغ یا Roundup Scale ، سر برگ یا Header ، پا ورقی یا Footer ، یا Payment Threshold


دسترسی برای مشاهدهُ فاکتور

SEE INVOICE

با این دسترسی Admin می تواند فاکتورها کاربران ISP خود و ISP های سطح پایین تر را مشاهده و جستجو کند.


دسترسی برای محدود کردن حد بدهکاری کاربر در فاکتور

INVOICE ALLOW DEPT

با این دسترسی و مقداری که در قسمت Value در این دسترسی مشخص می کنیم ، Admin فقط به همان اندازه می تواند هر کدام از کاربرانش را بدهکار کند.ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار