IPPool

از ویکی پارس پویش
پرش به: ناوبری, جستجومحتویاتراهنمای استفاده از برنامه IBSng - IPPool

IPPool یا استخر IP، قسمتی ازبرنامهُ IBSng می باشد که به منظور تعريف محدوده IP آدرس، در نظر گرفته شده است. در IBSng اين امکان فراهم شده است که براي اختصاص دادن يک محدوده IP آدرس به کاربران، يک IPPool تعريف کنيد و در قسمتهایي از IBSng که نياز به تعيين محدوده IP آدرس مي باشد،از IPPool ایجاد شده که مناسب آن گروه از کاربران باشد استفاده کنید.


ايجاد IPPool

براي ايجاد يک IPPool جديد از منوی Setting منوی IPPool و سپس گزینهُ Add New IPPool را انتخاب می کنیم.


Add New IPPool's Menu.jpg


بعد از انتخاب گزینهُ Add New IPPool ،وارد صفحهُ Add New IPPool می شویم. در جدول زیر یک نام مناسب برای IPPool در نظر می گیریم.


Add New IPPool..jpg


لیست IPPool ها

براي مشاهده ليست IPPool ها طبق شکل برروي گزینهُ IPPool List کليک کنيد. در صفحهُ بعد، ليست IPPool هاي ايجاد شده را مشاهده خواهيد کرد.


IPPool list..jpg


IP Pool & Load Balancing IP Pool's list.jpg
عبارت Truncated 

به اين معني است که اگر تعداد IP هاي ليست IPPool زياد باشد فقط تعدادي از آنها در اين ستون نشان داده مي شود . باکليک برروي View ،ليست کل IP هاي اين IPPool را در صفحه IPPool Information مشاهده خواهيد کرد.


اضافه کردن IP به IPPool

براي اضافه کردن يک يا محدوده اي IP ، به ليست IP ها در IPPool در قسمت Add IP(s) To Pool مشخصات يک يا یک رنج IP را واردکرده بر روي Add کليک کنيد.


توجه:

برای اضافه کردن یک Range IP می بایست به صورت زیر عمل کنید.

octet های مشابه از IP آدرس را نوشته و octet متغیر را در {} می گذاریم.

بطور مثال :

{10-20}.10.30.40


Add IP to IP Pool.jpgحذف کردن IP از IPPool

براي حذف يک IP از ليست IPPool برروي Delete.jpg در مقابل همان IP کليک کنيد و براي حذف گروهي از IP ها در قسمت Delete IP(s)1 From Pool مشخصات IP ها راوارد کرده برروي کليد Delete کليک کنيد.

Del range.png

Force Delete IP(s) From Pool

Force del ip.png

ايجاد Load Balancing

برای ایجاد Load Balancing IPPool همانند شکل زیر بر روی گزینهُ َ Add New Load Balancing IPPooL کلیک کنید.


Add New Load Balancing IP Pool's Menu.jpg.jpg


در جدول زیر می بایست تنظیمات زیر را انجام دهید :

  • انتخاب نام برای Load Balancing IPPool
  • تعیین نوع Balancing یا Balancing Strategy :

1- Distributive یا توزیعی :

در این حالت سیستم بطور random یا تصادفی از هر کدام از IP Pool های عضو Load Balancing، آی پی می گیرد. ولی اینکار را تا سقف درصد تعیین شده برای هر IPPool انجام می دهد.

2- Fill First :

در این حالت سیستم از این Load Balancing IPPool، به ترتیب از IPPool ای که بیشترین درصد IP گیری برایش در نظر گرفته شده است ، تا سقف درصد مشخص شده، IP می گیرد. وقتی درصد IP گیری از IPPool اول که بالاترین درصد را داشت به پایان می رسد، سیستم پس از آن به سراغ IPPool دیگر که پس از IPPool اول، درصد بالاتر را دارد می رود و تا پایان سقف مجاز از آن IP میگیرد و به همین ترتیب.


  • انتخاب IP Pool هایی که می خواهیم load balancing از آنها IP بگیرد.
  • انتخاب درصد IP گیری از هر IPPool انتخاب شده.


نکته:

چه در حالت Distributive و چه در حالت Fill First ، جمع کل درصد IP های تعیین شده برای مصرف در IPPool های عضو آن Load Balancing ، می بایست 100% بشود و نه بیشتر.


Add New Load Balancing IP Pool.jpg


پس از ایجاد Load Balancing IPPool و تنظیمات فوق ، می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید.


Information of Balancing IP Pool.jpg.jpg


لينک هاي مرتبط IPPool

Related Link's IPPool.jpg


ويرايش IPpool یا Edit IPPool

قسمت نام و توضيحات IPpool را مي توانيد از طريق اين قسمت ويرايش کنيد. براي اين کار طبق شکل بالا بر روي Edti IPpool کليک کنيد.


حذف IPPool یا Delete IPPool

اگر IPpool در قسمتي از IBSng تنظيم شده باشد، اجازه حذف به آن داده نمي شود. براي حذف IPpool، در صورتي که در جائي استفاده نشده باشد، طبق شکل بالا بر بروي لينک Delete IPpool کليک کنيد.

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار