Reports

از ویکی پارس پویش
پرش به: ناوبری, جستجو

راهنمای استفاده از برنامه IBSng - گزارشات

محتویات


IBSng گزارشات جالب و مفیدی را به مدیران ارائه می دهد، که کمک فراوانی به هر چه بهینه تر کردن عملکرد آنها می کند. این گزارشات عبارتند از:


Online Users

لیست کاربران آنلاین

در این قسمت گزارش کاربران Online را به 2 صورت نمایش عادی( Normal Mode ) و نمایش پیشرفته ( Advance Mode ) مشاهده خواهید کرد. برای مشاهده گزارش این لیست، از قسمت Report، برروی لینک Online Users کلیک کنید.

نمايش عادی

در این حالت لیست کاربران Online به تفکیک سرویسی که استفاده می کنند در دو جدول Internet Online Users (کاربران اینترنتی) و VoIP Online Users (کاربران VoIP ) مشاهده خواهید کرد.


Switch to normal mode.report.jpg


IBSng UserManual ROnlineNV.JPG


  • Every Refresh


[[Image:IBSng_UserManual_ROnlineRe.JPG|center]


می توانید مشخص کنیدکه هرچند ثانیه یک بار این جدول Refresh گردد. به عنوان مثال اگرعدد 10 رادر این قسمت انتخاب کنید نشاندهنده این است که این جدول هر 10 ثانیه یک بار Refresh می گردد.

نمايش پيشرفته

با کلیک بر روی لینک Switch To Advance Mode ، صفحه مربوط به حالت پیشرفته را مشاهده خواهید کرد.


Switch to advanced Mode.link.jpg


در این حالت می توان نمایش کاربران Online را بر اساس پارامترهای زیر فیلتر کرد. به ترتیب زیر :


فیلتر کردن ليست کاربران Online بر اساس ISP

در این قسمت می توان لیست کاربران فعال را بر اساس ISP فیلتر کرد.


Tab ISP in online user report.jpg
فیلتر کردن ليست کاربران Online بر اساس Ras

در این قسمت می توان لیست کاربران فعال را بر اساس Ras فیلتر کرد.


IBSng UserManual ROnlineRas.JPG
تعیین نمايش مشخصه کاربران VoIP و اينترنتی در لیست کاربران Online

انتخاب هرکدام ازگزینه های این قسمت مشخصه مورد نظر کاربر اینترنتی را درجدول لیست کاربران Online نشان می دهد.


Onliner internet tab.png

DNIS filter فیلتر کردن کاربران DINS


Tab VoiP in online User Report.jpg


فیلتر کردن ليست کاربران Online بر اساس کاراکتر اول Username آنها

انتخاب هر کدام از کاراکترهای زیر، کاربرانی را در لیست نشان می دهد که Username آنها با این کاراکتر شروع شود.

Username Filter in Online User Report.jpg

فیلتر کردن ليست کاربران Online بر اساس موقعیت جغرافیایی آنها

Tab user location filter.jpg

در قسمت بعد :

Table of setting how show result of report.jpg


پس از هر تنظیم، تغییرات بعد از بازیابی مجدد صفحه مشاهده خواهد شد.


IBSng UserManual ROnlinButton.JPG

تفاوت عملکرد Kick و Clear

زمانی که کاربر را از لیست کاربران kick، Online می کنید، اتصال کاربر قطع شده و اعتبار آن بر اساس قانون Charge و مدت زمان اتصال محاسبه می گردد، ولی در صورتی که کاربر Clear شود، اتصال کاربر قطع نشده و اعتبار آن نیز محاسبه نخواهد شد.

ارسال پيغام به کاربران Online

برای ارسال پیغام برای گروهی از کاربران ، ابتدا آنها را از لیست انتخاب کرده و طبق شکل بالا کلید Message را انتخاب کنید.

قطع اتصال گروهی کاربران Online

برای قطع اتصال گروهی کاربران ، ابتدا آنها را از لیست انتخاب کرده و طبق شکل بالا کلید kick را انتخاب کنید.

Connection Log

گزارش اتصالات کاربران

دراین قسمت از IBSng می توانید گزارش اتصالات کاربران رامشاهده کنید.برای مشاهده گزارش این لیست، از قسمت Report، بر روی منوی Connection Log کلیک کنید.


Report-Connection Log.jpg


در ابتدا می توانید گزارش اتصالات را بر اساس شرایط خاصی که در زیر توضیح و نشان داده شده است ، فیلتر کنید.


Tab Conditions

در اینجا اطلاعات اصلی کاربر را وارد می کنید و جستجو را بر اساس این اطلاعات انجام می دهید. مثل شماره شناسهُ کاربر یا user id ، نام کاربری کاربر اینترنت username ، کاربر وویپ یا Voip username و مانند این.


Tab of Conditions.jpg


Tab Group

در این تب می توانید برای گروه خاصی گزارش اتصالات تهیه نمایید.


center‏


Tab Advanced

در این قسمت با تعیین گزینه هایی مثل شماره تلفن کاربر caller id، آدرس فیزیکی کامپوتر کاربر یا Mac Addres،تعیین محدودهُ طول مدت زمان اتصال و.... میتوان گزارش اتصالات کاربر یا کاربران را مشاهده کرد.


R connection advanced.png


MAC Address

در این قمست می توانید مک مورد نظر را تایپ نمایید تا از طریق این گزینه کاربرانی که با این مک اتصال داشته اند را برای شما در بازه ای که تعیین کرده اید نمایش دهد.

Remote IP 

در این قسمت می توانید یک IP مشخص وارد نمایید سپس کاربرانی که با این IP اتصال داشته اند را گزارش گیری نمایید.

Credit Used 

در این قسمت می توانید کاربرانی را جست و جو نمایید که در اتصال خود به میزانی که در این قسمت وارد می نمایید اعتبار مصرف کرده اند را جست و جو نمایید.

Duration

در این قسمت می توانید کاربرانی را جست و جو نمایید که در زمان اتصالشان به میزانی است که در این قسمت وارد نموده اید.

Jump To Page 

تعیین این مطلب که نتیجهُ گزارش را از صفحهَ چندم نشان دهد.

Tab General

در این قسمت تعیین می کنید که گزارش در خواستی ، شامل چه اطلاعاتی ( اطلاعات مشترک و عمومی کاربر اینترنت و وویپ ) باشد.


Tab general.jpg


Tab Internet

در این قسمت تعیین می کنید که چه اطلاعاتی از کاربر اینترنتی در گزارش نمایش داده شود.


Tab Internet.jpg

Tab Voip

در این قسمت تعیین می کنید که چه اطلاعاتی از کاربر وویپ در گزارش نمایش داده شود.

Tab VoIP.jpg

Tab Rases

در این تب می توانید تنها گزارش اتصالات رس مورد نظر خود را گزارش گیری نمایید.

center‏

پس از تعیین شرایط دلخواه بر روی OK کلیک کنید. در صورتی که با شرایط تعیین شده اطلاعاتی یافت شود، لیست آنرا در جدول زیر مشاهده خواهید کرد:

IBSng UserManual RConnectionList.JPG


IBSng UserManual RConnectionDet.JPG

در انتهای لیست اطلاعات زیر نشان داده شده است :

IBSng UserManual RConnectionTotal.JPG

Invoice Log

Invoice-log.png

در این گزارش می توانید گزارش مسزان پرداختی ها و بدهکاری را در سیستم خود گزارش گیری نمایید.

creditorship میزان پرداخت شده.

dept میزان بدهکاری کاربران به شما در سیستم.

Management Summary

گزارش مصرف کاربر

این گزارش گیری مصرف کاربر را به صورت کلی براساس فیلترهای مورد نظر شما نمایش می دهد.


Management summary.pngConnection Usage

گزارش مصرف کاربران را براساس پر مصرف ترین نمایش می دهد، که دارای ۳ زیر منو می باشد:

Connection Usage

پر مصرف ترین کاربران را از بر اساس Credit مصرفی(Credit Usages)، مدت زمان اتصال(Time Usages) و حجم مصرفی(InOut Usages) لیست می کند.


Connection usages.png


A-to-Z Usages

لیست Prefix ها را براساس حروف الفبا نمایش می دهد.


Caller ID usages

گزارش تعداد تماس، مدت زمان و Credit مصرفی هر Caller ID را نشان می دهد.


Caller id usage.png

Credit change

گزارش تغييرات اعتبار کاربر

اعتبار کاربران در سیستم توسط Admin ها در طی عملیاتی نظیر اضافه کردن کاربر، تغییر اعتبار آن (کاهش یا افزایش) و یا حذف کاربر،تغییر پیدا می کند.دراین قسمت ازبرنامه IBSng می توانید گزارش جزئیات این تغییرات رامشاهده کنید.برای مشاهده این گزارش ، از قسمت Report، برروی لینک User Credit Changes کلیک کنید. در ابتدا می توانید گزارش تغییرات اعتبار کاربر را بر اساس شرایط خاصی که در شکل زیر نشان داده شده است ، فیلتر کنید.


IBSng UserManual RChangeC1.JPG

پس از تعیین شرایط دلخواه بر روی OK کلیک کنید. در صورتی که با شرایط تعیین شده اطلاعاتی یافت شود، لیست آنرا در جدول زیر مشاهده خواهید کرد:


IBSng UserManual RChangeC2.JPG

نکته :

هر مقدار که مدیران از  اعتبار کاربران کم کنند، به همان میزان اعتبار به خودشان برگردانده می شود و به مقدار Deposit آنها 
اضافه می شود و برعکس .

همچنین گزینه Admin Credit Change به شما این امکان را می دهد تا برای هر ادمین مشاهده نمایید که چه تغییر اعتباری را در سیستم انجام داده است.

Deposit Change

User Deposit Change : گزارش تغییرات میزان ذخیرهُ اعتباری کاربران. می توانید میزان هایی که اضافه یا کسر شده است را گزارش گیری نمایید.

ISP Deposit Change : در این قسمت می توانید تغییرات deposit آی اس پی ها را مشاهده نمایید.

Audit Log

گزارش تغييرات انجام شده برروی کاربران و سیستم


دراین قسمت از IBSng می توانید گزارش تغییرات اعمال شده برروی کاربران و قسمت های دیگر IBSng را مشاهده کنید.

برای مشاهده این گزارش ، از قسمت Report، برروی لینک User Audit Log کلیک کنید.در ابتدا می توانید گزارش تغییرات مشخصات کاربر را بر اساس شرایط خاصی که در شکل زیر نشان داده شده است ، فیلتر کنید.

IBSng UserManual RAuditL1.JPG

پس از تعیین شرایط دلخواه بر روی OK کلیک کنید. در صورتی که با شرایط تعیین شده اطلاعاتی یافت شود، لیست آنرا در جدول زیر مشاهده خواهید کرد:

IBSng UserManual RAuditL2.JPG


Log Consol

کنسول گزارش اتصالات یا مشاهدهُ همزمان اتصال کاربران


دراین قسمت می توانید گزارش پویای وضعیت اتصال و قطع اتصال کاربران رامشاهده کنید:


IBSng UserManual RConsol.JPG

Web Analyzer

Top Visited URLs

ليست سايتهائی که بيشترين بازديدکننده را داشته اند

دراین قسمت از IBSng می توانید لیست سایتهائی که بیشترین بازدید کننده را داشته اند را مشاهده کنید.

IBSng UserManual RWebTop.JPG

در صورت نیاز، پس از تعیین شرایط دلخواه بر روی OK کلیک کنید. در صورتی که با شرایط تعیین شده اطلاعاتی یافت شود، لیست آنرا در جدول زیر مشاهده خواهید کرد:

IBSng UserManual RWebTop1.JPG


RealTime Web Analyzer

گزارش سايت های در حال بازديد کاربران

دراین قسمت از IBSng می توانید گزارش سایتهای در حال بازدید کاربران رامشاهده کنید.برای مشاهده این گزارش ، از قسمت Report، برروی لینک RealTime Web Analyzer کلیک کنید. اطلاعات نشان داده شده در این قسمت همانند قسمت قبل می باشد.


Web Analyzer Logs

گزارش سايت های بازديد شده توسط کاربر

دراین قسمت از IBSng می توانید گزارش سایتهای بازدید شده کاربران رامشاهده کنید. برای مشاهده این گزارش ، از قسمت Report، برروی لینک Web Analyszer Logs کلیک کنید.در ابتدا می توانید گزارش تغییرات مشخصات کاربر را بر اساس شرایط خاصی که در شکل زیر نشان داده شده است ، فیلتر کنید.


IBSng UserManual RWebA1.JPG


پس از تعیین شرایط دلخواه بر روی OK کلیک کنید. در صورتی که با شرایط تعیین شده اطلاعاتی یافت شود، لیست آنرا در جدول زیر مشاهده خواهید کرد:


IBSng UserManual RWebA2.JPG

در قسمت پایین جدول نتایج زیر را مشاهده خواهید کرد:


IBSng UserManual RWebA3.JPG


MC Rport

در این تب شما یم توانید گزارش پیام های ارسالی را دریافت نمایید.

Mc-report.png

در این گزارش شما برای پیگیری پیامک های ارسال شده گزینه Message type را بر روی SMS و برای ایمل ها emil را انتخاب نمایید سپس برای مشاهده Notification ها گزینه show massage of را بر روی ISP و برای مشاهده پیام های ارسالی توسط کاربر برابر با user قرار دهید.

Online Payment

اضافه شدن ستون Bank Ref ID به Online Payment Report

این ستون، برای بانک‌های مختلف مقدار پارامترهای مختلف را نشان می‌دهد. به عنوان مثال ملت SaleReferenceID ، ملی دامون x_trans_id ، سامان و اقتصاد نوین au و پارسیان au . برای دیدن مقدار این پارامتر (که همان کد پیگیری است) قبل از اضافه شدن این ستون، باید به Details پرداخت نگاه می‌کردیم ، اما از تگ 135 به بعد این امکان به ستون های Online payment Report اضافه شده است.

Bank ref ID.png


، Bank Ref ID همان SaleReferenceId در قسمت Detail در تگ ها پایینتر است.


SaleRef.png

اضافه شدن پارامتر Priority به Gateway

http://127.0.0.1/IBSng-tg/admin/setting/online_payment/listGateways

هنگام اضافه کردن یا ویرایش یک Gateway پارامتری به اسم Priority اضافه شده. اگر چند gateway برای کاربران یک ISP قابل‌استفاده باشد، کاربران هنگام پرداخت آنلاین، در صفحهٔ انتخاب بانک، گزینه‌های انتخاب بانک را به همان ترتیبی می‌بینند که توسط پارامتر Priority مشخص می‌شود. یعنی gateway با Priority بالاتر، قبل از بقیه به کاربر نشان داده می‌شود و بطور پیش‌فرض هم فعال است.


رفع باگ Payment ID = -1

پرداخت‌هایی که در مرحلهٔ Prepare یعنی قبل از redirect کردن کاربر به سمت بانک، به هر دلیلی ناموفق بودند (مثلاً درخواست سرور IBS به سرور بانک TimeOut می‌شد یا ارورهای دیگر مربوط به شبکه)، Payment ID آن‌ها در گزارش -۱ ثبت می‌شد. این باعث می‌شد در Details پرداخت، جزئیات مربوط به تمام این‌گونه پرداخت‌ها (با Payment ID = -1) را نشان دهد. که حتی در بعضی موارد باعث می‌شد به دلیل حجم زیاد دیتا، ارور Memory در PHP بدهد (که حافظهٔ مصرفی حدود ۳۰۰ مگابایت شده و از حداکثر میزان مجاز PHP بیشتر شد) و گزارش دیده نشود. در تغییری که اخیراً داده شده، بعد از آپدیت نرم‌افزار، هیچ پرداختی با Payment ID = -1 ثبت نخواهد شد. و پرداخت‌های گذشته که -1 هستند، Details آن‌ها قابل مشاهده نخواهد بود (خالی است، و متن ارور مربوط به Prepare قابل دیدن نیست)

نمایش متن ارورهایی که از بانک گرفته می‌شود:

قبلاً در بسیاری مواقع، ارور Gateway Returned Error به کاربر نشان داده می‌شد، و دقیقاً مشخص نبود چه اروری از بانک گرفته شده. در تغییرات اخیر، متن این ارور (بر اساس error code ی که از بانک گرفته شده) بصورت انگلیسی بعد از عبارت Gateway Returned Error نشان داده خواهد شد، و در گزارش قسمت Details هم قابل مشاهده است. این ارورها برای بانک‌های مختلف متفاوت است. ممکن است در آینده آن‌ها را به زبان فارسی هم ترجمه کنیم. برای بانک ملی (سداد) در حال حاضر ارورها با فرمت فارسی نمایش داده می‌شود.


اضافه شدن فیلتر Manual Action به Online Payment report

در Online Payment Report قسمت فیلترها، گزینه‌ای به نام Manual Action اضافه شده است ، که مثلاً اگر روی Mellat Settle قرار داده شود، فقط پرداخت‌هایی را نشان می‌دهد که احتمالاً نیاز به Settle دارند. ولی IBS فقط بر اساس دیتاهای ثبت شده، حدس می‌زند که این پرداخت‌ها نیاز به settle دارند. ولی ممکن است پرداختی را لیست کند که لینک settle ندارد (در اینصورت نیاز به settle نخواهد داشت) و یا حتی لینک settle هم دارد ولی بعد از زدن آن، خطای Transaction has been settled بدهد. ولی امکان ندارد پرداختی نیاز به Settle داشته باشد، ولی توسط این فیلتر، لیست نشود.

اضافه شدن لینک Settle برای پرداخت‌های بانک ملت

این امکان برای پرداخت‌هایی از بانک ملت است که بعد از برگشت به سمت IBS و در درخواست settle سرور IBS به سرور بانک، دچار مشکل شبکه‌ای شده (احتمالاً TimeOut شده است).در اینصورت پول بصورت دائمی از حساب بانکی کاربر کم شده و قابل بازگشت نمی‌باشد، ولی هنوز به حساب بانکی ISP واریز نشده است.

برای این پرداخت‌ها، در گزارش IBS یک لینک Settle اضافه شده است که بعد از زدن آن، درخواست settle دوباره به سرور بانک فرستاده می‌شود و در صورت تائید بانک، مبلغ به Deposit کاربر اضافه می‌شود.

ممکن است بعد از زدن این لینک، خطای Trasaction has been settled بدهد؛ این خطا از سرور بانک گرفته شده است و به این معناست که پرداخت نیاز به settle ندارد. اگر مدیر مطمئن است که پول به حساب کاربر در IBS اضافه نشده، باید بصورت دستی به کاربر اضافه کند (مثلاً به Deposit)


Mellat Settle.png


مشکل Export با فرمت های CSV و PDF و Excel در Online Payment Report نیز حل گردیده است.


Realtime Request log

در این گزارش می توانید گزارش میزان پاسخ گویی به وب سرویس ها را بررسی نمایید. این گزارش می تواند برای بررسی میزان پاسخ گویی به وب سرویس هایی مثل CRM استفاده شود.

Request-log.png

Save Report

در این گزارش می توانید گزارش هایی که قبلاً از طریق save report CSV یا save report PDF گرفته اید را پیگیری نمایید.

Save-report.png

User Activities Timeline

در این قسمت می توانید تمام اعمالی که برای یک کاربر رخ داده است را به صورت timeline مشاهده نمایید.

Timeline.png

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار