Extra Charges

از ویکی پارس پویش
پرش به: ناوبری, جستجو


محتویات

Extra Charge


هدف از ایجاد امکان Extra Charg اینست که سرویس دهنده بتواند به ازای سرویس های ADSL و Wireless که به کاربر ارایه میدهد مبلغی را به عنوان مخارج جانبی (هزینه مخابرات) از اعتبار کاربر بصورت روزانه یا ماهیانه کسر کند.


Extra Charge Profile

برای ایجاد Extra Charge کافیست ابتدا وارد Setting از صفحه اصلی شوید، سپس Extra Charge راکلیک کنید. صفحه اصلی منوی Extra Charge Profile باز می شود.


Extra Charge Menu.jpg


ازlink های موجود Add Extra Charge Profile را انتخاب کنید.

Link of add extra charge profile.jpg


در صفحه ای که باز میشود در قسمت Profile Name یک اسم انتخاب کنید و کلید Add را بزنید. اگر توضیحاتی لازم بود می توانید در Comment بنویسید.


Example for Add extra charge profile.jpg


Profile Name
اسم فایل یا در اصل اسم extra charge است که میخواهیم بسازیم.

Extra Charge Rule

حال نوبت ایجاد قانون برای شارژ اضافی یا Extra Charge Rule است چرا که بدون تعریف قانون، Extra Charge معنایی ندارد و غیر فعال است. با تعریف قانون یا قوانین Extra Charge می توان مشخص کرد که در چه زمانی و به چه نحوی از اعتبار کاربر به منظور تامین هزینهُ جانبی سرویس (آبونمان مخابرات) مبلغی معین کسر شود.


ابتدا از لینکهای مربوطه، گزینهُ Add Extra Charge Rule را انتخاب کنید.


Link of add extra charge rule.jpg


در ادامه به توضیحات زیر توجه کنید.


Add Extra Charge Rule.jpg


Add Extra charge Rule
ایجاد یک شارژ رول جدید برای extra charge مورد نظراست.
Description
توضیحاتی است که می توانید توسط آن مشخص کنید که این Extra charge برای چه منظوری ایجاد شده یا به چه گروه یا کاربری تعلق دارد.
Start From 
در اینجا مشخص می کنیم که این قانون از چه زمانی اعمال یا فعال شود.
 • User Creation Date

از زمان ایجاد کاربر، این قانون اعمال میشود.

 • User Real first Login

از اولین تماس واقعی کاربر، این قانون فعال میشود.

 • Package first Login

از اولین تماس کاربر بعد از Renew شدن فعال می شود.

 • User Expiration Date

از زمانیکه تاریخ اعتبار کاربر تمام می شود (کاربر Expired می شود)، این قانون فعال می شود.

 • Child User Activation Fee

به ازای هر کاربری که توسط ISP به IBS اضافه می شود، مبلغ مشخص شده از اعتبار Mapped User کم می شود.

 • Child User Creation Date

به ازای کاربرهایی که هر ISP در IBS دارد، مبلغ مشخص شده در Decreasing Amount از اعتبار Mapped User کم می شود(کاربران Expired شده نیز محسوب می شود).

 • Child Active User Creation Date

به ازای کاربرهایی که هر ISP در IBS دارد، مبلغ مشخص شده در Decreasing Amount از اعتبار Mapped User کم می شود(کاربران Expired شده محسوب نمی شود).

Period

تناوب زمانی یا فواصل زمانی اعمال این قانون را نمایش می دهد.

 • Monthly

ماهیانه این قانون اعمال شود. بعبارتی هر ماه، در یک تاریخ معین این قانون اعمال شود.


مثال: فرض کنید زمان اعمال این قانون بر حسب تاریخ ساخت کاربراست. مثلاَ (User Creation Date = 1387/6/20) پس زمان شروع اعمال این قانون 20شهریور است و دوره بعدی 20 مهر و دوره بعد 20 آبان وبه همین ترتیب است.

 • Start Of Month

روز اول هرماه این قانون اعمال شود.

 • Daily

در فواصل تعداد روزیکه در اینجا ثبت می کنیم این قانون اعمال شود.


مثال: فرض کنید عدد 20 یا 45 را در اینجا وارد می کنیم.این بدین معنی است که هر 20 روز یا هر 45 روز یکبار، این قانون اعمال شود.


نکته: این 20 یا 45 روز از زمان شروع اعمال قانون محاسبه می شود، به عبارت دیگر، دوره زمانی این قانون یعنی period بازمان شروع قانون یعنی start from رابطه مستقیم دارند.

 • None

اگر بخواهیم فقط یکبار مبلغ Extra Charge از کاربر کسر شود، می بایست period زمانی برای آن تعریف نکنیم یعنی گزینه None را انتخاب کنیم.

Period value
نشانگر ارزش زمانی هست.


نکته

اگر period ما (ماهیانه/ اول هر ماه) باشد، period value میتواند بر حسب تاریخ میلادی Gregorian یا شمسی Jalali باشد. اما چنانچه period ما بر حسب تعداد روز یعنی Daili باشد، Period Value معنی ندارد.

Change Target

در اینجا مشخص می کنیم که این مبلغ از اعتبار Credit یا از ذخیره اعتباری Deposit کاربر کسر شود.

Amount
نشاندهندهُ میزان مبلغی است که باید از کاربر کسر شود.
Flags
پرچمها یا شاخصها که نشانگر موضوعات خاص می باشند. که در اینجا شامل 2 مورد ذیل می شوند:
 • Negate Credit

این گزینه تعیین می کند که حتی در زمانیکه اعتبار کاربر منفی می شود هم ، باز این قانون اعمال شود و باز هم در زمان تعیین شده مبلغ تعیین شده از کاربر کسر شود.

 • Pay Back

با انتخاب این گزینه تعیین می کنیم که مبلغ باقیمانده از اعتبار کاربر در صورت Renew شدن حفظ وبه Deposit کاربر اضافه شود. یا به کاربر برگردانده شود.

 • Ignore First Time

باانتخاب این گزینه تعیین میکنیم که این مبلغ برای بار اول که کاربر از سیستم استفاده می کند (از کاربر جدید) کسر نشود.


پس از انجام مراحل فوق و تنظیمات لازم، کلید Add را بزنید، این قانون به Extra Charge مورد نظر شما اضافه می شود.به شکل زیر توجه کنید:


View Extra Charge.jpg


Edit Profile
برای ویرایش Extra Charge میتوانید این گزینه را انتخاب کنید و تغییرات لازم را انجام دهید.
Delete Profile
برای حذف Extra Charge می توانید این گزینه را انتخاب کنید.
List Extra Charge Profile
در اینجا میتوان لیست تمام Extra Charge های موجود رامشاهده کرد.

مثال

فرض کنید کاربر ADSL ای داریم که مبلغ 20،000 تومان برای 2g مصرف در یکماه با پهنای باند 64kb پرداخت کرده است. قرار است مبلغ 10،000 تومان بابت هزینه آبونمان کاربر آنهم فقط یکبار بعد از اولین اتصال کاربر بعد از Renew شدن از آن کسر شود.

مرحله1

ساخت شارژ است. برای ساخت شارژ به نحوهُ ایجاد Charge مراجعه کنید. با توجه به صورت مسئله میبایست مبلغ 10000 تومان از کل مبلغ اعتبار کاربر، بابت هزینهُ سرویس ADSL محاسبه شود. پس اعتبار واقعی کاربر 10000 تومان است. {10000=10000-20000}. برای مشخص شدن charge per megabyte قانون شارژ ، می بایست 10000 را به 2048 (معادل 2g) تقسیم کنیم تا cpm = charge per megabyte به دست آید. عدد 4.88، cpm ما در این مثال است.

مرحله2 ساخت یا تنظیمات پهنای باند است. که در اینجا 64kb ذکر شده است. با توجه به توضیحات قبل در مورد نحوهُ ساخت درخت پهنای باند برای محدود کردن کاربر، تنظیمات لازم را انجام میدهیم. به Bandwidth مراجعه شود.


حال با انجام 2 مرحلهُ فوق می توانید شارژ زیر را داشته باشید.


Sample charge for extra charge doc.jpg


مرحله3

ساخت Extra Charge است. که با توجه به توضیحات می توانید آن را ایجاد کنید. نکتهُ قابل توجه اینست که با توجه به مثال، مبلغ 10،000 تومان را به عنوان Amount در نظر می گیربم.


Setting add extra charge rule for one use.jpg


Extra Charge ایجاد شده پس از تنظیم در گروه ، بصورت زیر نمایش داده میشود.


مرحله4


ساخت و ایجاد گروه است. به Group مراجعه شود. در اینجا باید مقدار اعتبار کل کاربر یعنی 20،000 تومان را برای Group Credit در نظر میگیریم.


Example of group with extra charge.jpg


در قسمت Exp Date هم مشخصات زیر را وارد کرده :


Example Group Exp date.png


مرحله5

ایجاد User یا کاربر است. کاربر را هم می توان با توجه به توضیحات قبل ساخت. مراجعه به Add User

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار