Bandwidth

از ویکی پارس پویش
پرش به: ناوبری, جستجو

محتویات


راهنمای استفاده از Bandwidth Manager

به میزان انتقال داده Bandwidth یا پهنای باند می گویند که واحدآن bps (تعداد بیت درثانیه) است.

1 byte per second = 8 bit per second
1 kilo bit per second = 1024 bit per second

واحدپهنای بانددرIBSngبرحسب KBit/s (کیلوبیت در ثانیه) می باشد.

هر اندازه ظرفیت پهنای باند بیشترباشد ارسال و دریافت اطلاعات باسرعت بیشتری انجام می گردد.یکی ازامکانات IBSngمحدودکردن پهنای بانداست که به 2 روش امکان پذیراست :


Shaping

به عمل محدود کردن پهنای باند Shaping میگویند. زمانی که یک Packet (بسته) از یک Interface (کارت شبکه) خارج می گردد، عملیات Shaping انجام می شود.


روش ابتدائی

این روش محدود به Ras های خاصی می باشد و فقط پهنای باند دریافت (receive) کاربر را محدود می کند. تنظیمات این روش در قسمت شارژ ها انجام می گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر به شارژ مراجعه کنید.(تنظیم Limit BW In Ras در قسمت Charge)


روش پيشرفته Shaping

فرم پیشرفته آن مستقل از Ras است و نیاز به توپولوژی خاص شبکه ای دارد که ازنظر طراحی , کارکرد و تجهیزات باحالت ابتدائی تفاوت دارد. دراین حالت برای محدودکردن پهنای باند هرکارت شبکه(Interface) یک درخت طراحی می کنیم وقانون های محدود کردن راروی خروجی هر کارت شبکه در آن با عنوان های Rate و Ceil تعریف می کنیم.(تنظیم Bw Leaves در قسمت Charge)


در IBSng محدودکردن پهنای باند فقط برروی خروجی کارت شبکه و زمانی که اطلاعات ارسال می شود انجام می شود. این کار بستگی به تعداد کارت شبکه سیستم دارد :


حالت اول :

اگر از دو کارت شبکه (Interface)استفاده می کنيم. یکی از کارت شبکه ها برای محدودکردن پهنای باند ارسال درخواستها (Send) و دیگری برای محدودکردن پهنای باند دریافت اطلاعات (Receive) می باشد.


Bw.JPG


حالت دوم :

اگر از يک کارت شبکه استفاده می کنيم. یک کارت شبکه داریم که هم پهنای باند ارسال (Send) و هم پهنای باند دریافت (Receive) اطلاعات رامحدود کند.


IBSng UserManual BW2.JPG

درخت پهنای باند در IBS

در IBSng به منظور مدیریت بر روی میزان پهنای باند موجود، درخت طراحی می کنیم. درخت طراحی شده شامل: ریشه (root)، گره (node) و برگ (leaf) می باشد.

Root

هر درخت پهنای باند، فقط یک ریشه دارد که میزان کل پهنای باند در آن جای می گیرد.


Node

Node ها نقاط میانی درخت هستند که بخشی از کل پهنای باند را به خود اختصاص می دهند. هر درخت پهنای باند می تواند چندین node داشته باشد.


Leaf

leaf ها در سطح آخر درخت قرار می گیرند. در حقیقت کاربران در leaf ها قرار می گیرند و از طریق هر leaf میزان حداقل و حداکثر پهنای باند مجاز، برای استفاده هر کاربر تعیین می شود.


Bw Tree.jpg

نکته :

Node هائی که در سطح پایین هر node قرار می گیرند فرزندان node بالاتر محسوب می شوند و گره بالا پدر آنها در نظر گرفته می شود.

تعريف Rate

حداقل مجاز پهنای باندی که به هر کاربر اختصاص داده می شود.

تعريف Ceil

حداکثر مجاز پهنای باندی که به هر کاربر اختصاص داده می شود.

مدیریت پهنای باند به صورتهای Shared و Dedicated

Shared

در حالت Shared به هر کاربر، پهنای باند متغیری بین Rate و Ceil موجود در leaf اختصاص داده می شود. در حقیقت در این مدل پهنای باند برای کاربر، میزان ثابتی نیست. در این حالت ،در صورت آزاد بودن باقی پهنای باند موجود در Leaf ای که کاربر به آن تعلق دارد، کاربرمی تواند، تا سقف مجاز پهنای باند خود(Ceil)، پهنای باند داشته باشد. در حقیقت یک میزان مشخص از پهنای باند بین چند نفر تقسیم می شود که هر کدام با توجه به محدودیتهای تعیین شده (Rate و Ceil) می توانند از آن مقدار استفاده کنند. برای توضیح به شکل زیر توجه کنید. اگر leaf را به شارژ گروهی اختصاص دهیم که 4 کاربر دارد، امکان استفاده از پهنای باند برای هر کدام از این 4 نفربه بصورت روبرو است. 32:Ceil:128 - Rate


Examp for shared BW.jpg

مثال

در شکل قبل، پهنای باند برای کاربرانی که در leaf یا برگ (Rec_128k) قرار می گیرند به صورت Share تقسیم شده است. با توجه به Rate و Ceil این leaf که 32k و 128k است ،اگر 4 کاربر به طور همزمان به اینترنت وصل شوند، حداقل و حداکثر پهنای باند برای هر کدام 32k میباشد. حال اگر از این 4 نفر 2 نفر dc شوند پهنای باند آنها بین 2 نفر دیگر که همزمان آنلاین هستند، تقسیم می شود. بنابراین پهنای باند هر کدام از آن 2نفر بطور حداقل و حداکثر به 64k میرسد. و همینطور اگر فقط یک کاربر فعال در این گروه قرار بگیرد از کل پهنای باند موجود یعنی (128k) که برابر با Ceile پدر است، می تواند استفاده کند.

Dedicated

در این حالت مقدار پهنای باندی که به کاربر اختصاص داده شده است ثابت و مشخص است.

Examp for dedicated BW.jpg

شکل بالا نمونه ای از تقسیم بندی پهنای باند به صورت Dedicated هست. همینطور که در شکل مشاهده می کنید در این حالت Rate و Ceil یکسان است. به عنوان مثال کاربرانی که متعلق به leaf Rec_64k هستند، حداکثر تا 64 کیلوبایت می توانند از پهنای باند استفاده کنند. یعنی اگر 4 نفر به leaf فوق تعلق داشته باشند وهر 4 نفر با هم آنلاین باشند هر کدام از آنها می توانند جداگانه، 64k پهنای باند داشته باشند.

قوانين :

 • قانون اول :

کاربر می تواند بیش از میزان Rate خود پهنای باند داشته باشد. یکی از مواردی که ممکن است این حالت اتفاق بیافتد این است که کاربرانی که در همان زیر گروه قرار دارند غیر فعال باشند و از پهنای باند خود استفاده نکنند. در حقیقت اگر پهنای باند آزاد موجود باشد هر کاربر می تواند تا سقفی که برایش تعیین شده است (Ceil) ، پهنای باند مصرف کند.

 • قانون دوم :

Rate مقدار پهنای باند گارانتی شده کاربر است که امکان دارد مقدار واقعی مصرف آنها کمتر یا بیشتر از این میزان باشد.

مجموع Rate هائی که به فرزندان (کاربران) اختصاص داده می شود بایستی کمتر یا مساوی Ceil پدر (node سطح بالا) شود.
 • قانون سوم :

مجموع میزان مصرف پهنای باند کاربران یک زیر درخت بیشتر از میزان Ceil پدر نمی شود.

 • قانون چهارم:

میتوان Ceil را در leaf ها بیشتر از نوع سرویس تعریف کرد. بعبارتی مجموع Ceil های درون leaf ها می تواند از کل Ceil گره بالایی یا node پدر بیشتر باشد.


مثلاً اگر بخواهیم برای سرویس 256k درخت پهنای باند تعریف کنید. یک برگ برای send و یک برگ برای receive می بایست تعریف کنید.حال در حالت کلی اگر 8 نفر عضو این گروه باشند و هر 8 نفر باهم آنلاین بشوند می توانیم به ترتیب زیر برگها را ایجاد کنیم:

32=256kbit/8

Name Leaf : send-256k Rate : 64 Ceil : 256

چون سرعت ارسال اطلاعات کم اهمیت تر از سرعت دریافت اطلاعات می باشد، میتوان Rate ارسال اطلاعات را کمی بیشتر از 32kbit در نظر گرفت.

Name Leaf : receive-256k Rate :32 Ceil : 256


256k for 8 online users.jpg


این یک تنظیم منطقی است برای تقسیم (share ) میزان 256k از پهنای باند برای 8 نفر کاربری که بطور همزمان از سرویس 256k استفاده می کنند.

حال در نظر بگیرید که 12 نفر کاربر بطور همزمان آنلاین بشوند.

21.33=256kbit/12

در این حالت به هر کدام از 12 کاربر آنلاین در این سرویس 21.33kbit از پهنای باند تعلق می گیرد. که میزان کمی است و ممکن است موجب نارضایتی کاربران شود.

راه حلی که (در مواقعی که میزان کل پهنای باند موجود در ریشه آنقدر کم است که امکان ارائه سرویس بصورت dedicated وجود ندارد و از طرفی تعداد کاربران آنلاین همزمان در یک سرویس آنقدر زیاد باشد که میزان پهنای باند متعلق به آن گروه (مثلاً 256k ) چنانچه share شود مقدار خیلی کمی پهنای باند به هر کدام از کاربران تعلق می گیرد) می توان ارائه داد ، اینست که میزان Ceil برگهای send و receive را بیشتر از سرویس ارائه شده در نظر بگیریم.

به ترتیب زیر :

384=12x32kbit

Name Leaf : send-256 Rate : 64 Ceil :384

Name Leaf : receive-256 Rate :32 Ceil : 384


BW manager for 12 online users for service 256k.jpg


تمام این اعداد برحسب kbits/seconds میباشند.

حال اگر چندین سرویس داشته باشیم که به این صورت تعریف شوند ، اگر جمع Ceil های موجود در برگهای زیر یک Node یا ریشه ، بیشتر از Ceil گرهُ پدر باشد مشکلی ندارد.


Examp.BW Tree.jpg

طریقهُ طراحی درخت کنترل پهنای باند

Interface

برای طراحی درخت ابتدا بایستی کارت شبکه یا Interface را تعریف کنیم. با توجه به اینکه برای Send و Receive اطلاعات، کارت شبکه های مجزا در نظر گرفته شده است یا اینکه یکسان است، تعداد Interface هائی که بایستی تعریف شود متفاوت است.

در صورتی که Send و Receive اطلاعات برروی یک کارت شبکه باشد، یک Interface تعریف می شود.

ليست Interface ها

Interface list.jpg


برای مشاهده لیست کارت شبکه های تعریف شده، مطابق شکل بالا برروی Bandwidth Management از قسمت Setting و سپس بر روی Interface List کلیک کنید.

ايجاد Interface جديد

از منوی Setting ، منوی Bandwidth و سپس گزینهُ Add New Interface را انتخاب کنید.


Add New Interface.jpg


قانون ها :

 • برای نام Interface ها از eth و یک عدد بایستی استفاده شود، مثلا eth2 .
 • نامگذاری Interface ها را از شماره صفر (eth0) شروع کنید.


IBSng UserManual BW9.JPG


توجه :

از ورژن B1.34-T133 به بعد، بعد از انتخاب Add New Interface صفحه ای باز می شود که به صورت زیر می باشد:


Linux interface.png


از ورژن B1.34-T133 به بعد، اگر Host Type را Linux انتخاب نمایید به منزله این می باشد که Shapping از طریق IBSng اعمال شود. که در اینصورت تنظیمات گزینه های دیگر به صورت زیر می باشد:


 • Hostname: برای تعریف آن در حالتی که shaping با IBS انجام می شود، گزینه localhost را انتخاب می کنیم.
 • Host Interfaces: در این قسمت Interface IP ها نمایش داده می شود که با Click روی هریک در قسمت Interface به صورت eth ثبت می شود.
 • Interface: نام Interface در این قسمت نمایش داده می شود که با eth شروع می شود.


Mikrotik interface.png


اگر Host Type را Mikrotik انتخاب نمایید به منزله این می باشد که Shapping از طریق Mikrotik اعمال شود که تنظیمات گزینه های دیگر به صورت زیر می باشد:


 • Hostname: در این قسمت IP میکروتیک مورد نظر را قرار دهید.
 • Host Interfaces: در این قسمت global-in (اگر 2 تا کارت شبکه داشته باشند) و global-out (اگر 1 کارت شبکه داشته باشد)

نمایش داده می شود که با Click روی هریک در قسمت Interface نمایش داده می شود.

 • Interface: نام Interface در این قسمت نمایش داده می شود که به صورت global-in یاglobal-out می باشد.
 دقت نمایید که این حالت برای کاربران محدود مناسب است و با بالا رفتن تعداد کاربران performance‌ آن کاهش می یابد.

با اضافه کردن Interface، در صفحه اطلاعات مربوط به آن، Root و 5 برگ بصورت خودکار و بصورت پیش فرض ایجاد می شود.

نیازی به تغییر عدد Rate و Ceil نشان داده شده در Root نیست. ولی می توانید بر اساس میزان کل پهنای باند خود، آنرا تنظیم کنید.

بدین ترتیب درخت همراه با یک ریشه طراحی شده و آماده این است که طبق مطالب گفته شده در همین قسمت و با سیاستهائی که مدیران می خواهند برای تقسیم بندی پهنای باند اعمال کنند، این درخت را طراحی کنند و به آن node و leaf اضافه کنند.

حذف Interface

شرط حذف کردن Interface این است که گره ی root بچه و یا شاخه زیرین نداشته باشد. برای حذف کردن Interface، از قسمت Related Links بر روی لینک eDelete Interfac کلیک کنید.

Node

در طراحی درخت node ها نقاط میانی هستند که با رنگ Node color.jpg مشخص می شوند. Node ها درطراحی درخت نام نمی گیرند.

ايجاد node

برای اضافه کردن یک node جدید در زیر یک node دیگر، برروی نود مورد نظر کلیک چپ کرده، لیستی باز می شود ، گزینهَ Add Child Node را انتخاب کنید :

Add Child Node.jpg


در شکل زیر یک نود 512 ایجاد شده است. Rate و Ceil این نود را بصورت (dedicated) مساوی تعریف می کنیم.


Issue Rate & ceil in Node.jpg

ويرايش node

برای ویرایش node با کلیک برروی آن، ویرایش لازم را انجام دهید.


Edit Node.jpg

حذف node

شرط حذف کردن یک node این است که node و یا leaf زیرین نداشته باشد. برای حذف node، با کلیک برروی آن، از جدول ویرایشی که باز می شود، Delete Node را انتخاب کنید.


Delet node.jpg

Leaf

Leaf ها که در آخرین سطح درخت هستند با رنگ Leaf.jpg نشان داده می شوند و همانطور که قبلا گفته شد کاربران در سطح آخر و در leaf ها قرار می گیرند. پیشنهاد می شود برای leaf ها نامی را انتخاب کنید که نشاندهنده محدودیت پهنای باند کاربران آن leaf باشد. به عنوان نمونه برای leaf ی که قرار است پهنای باند دریافت اطلاعات (Receive) کاربران را تا 32k محدود کند می توانید نام rec_32k را انتخاب کنید.

ايجاد leaf

برای ایجاد یک leaf جدید در زیر یک node ، بر روی آن کلیک کرده و در پنجره ای که باز می شود گزینه Add Child Leaf را انتخاب می کنیم.


Add child leaf1.jpg


در صفحه Add Leaf  :

Total Bandwidth Rate و Total Bandwidth Ceil :

اگر کاربر را محدود به استفاده از سرویس خاصی می کنید، web یا ftp (سرویس ها در ادامه توضیح داده می شوند)، میزان حداکثر و حداقل پهنای باند مجاز آن را برای استفاده از این سرویس ها در این قسمت مشخص کنید. در غیر این صورت Total Bandwidth Rate و Total Bandwidth Ceil مقدار 1- که همان مقدار پیش فرض می باشد، باقی می ماند.


Add New child Leaf.jpg


توجه :

پس از ایجاد leaf ، برای اعمال محدودیت پهنای باند Send و Receive کاربران، بایستی leaf های Send و 
Receive مورد نظر را درقوانین Charge تنظیم کنید.برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش شارژ  مراجعه نمائید.

تغییرات در leaf

برای تغییر در تنظیمات و اطلاعات یک برگ ، روی نام برگ کلیک چپ می کنیم. جدول زیر نمایان می شود.


Edit Leaf.jpg


ویرایش leaf

برای ویرایش اطلاعات یک leaf ، با کلیک بر روی ٍEdit Leaf وارد صفحه اطلاعات برگ می شویم.


Edit leaf1.jpg

حذف leaf

شرط حذف کردن leaf این است که ، در هیچ یک از قوانین شارژ ها تنظیم نشده باشدو کاربری به آن وابسته نباشد. برای حذف یک leaf با کلیک بر روی Delete Leaf اینکار را انجام می دهیم.


Delete leaf1.jpg

ليست شارژهائی که leaf درآنها تنظيم شده است

Charge with leaf.1.jpg


تذکر:

به یاد داشته باشید که یک leaf می تواند در بیش از یک شارژ هم، تعریف شود.


ليست کاربرانی که پهنای باند آنها بر اساس یک leaf محدود شده است

Users with Leaf1.jpg

اضافه کردن سرویس جدید به برگ

برای تعریف یک سرویس خاص در برگ ، از جدول زیر، روی گزینهَ Add New Service کلیک می کنیم.


Add a New Service1.jpg


با استفاده از این امکان می توانید کاربر را به استفاده از سرویس های خاص محدود کنید. در حقیقت با محدود کردن پورتهای آن سرویسها این محدودیت اعمال خواهد شد.


اضافه کردن سرويس

با کلیک برروی Add a new service از شکل بالا جدول زیر را خواهید دید.


Add service to leaf.jpg
ليست سرويسها

با کلیک برروی هر leaf ، اگر بر اساس سرویس خاصی محدود شده باشد، لیست سرویسها را مشاهده خواهید کرد.


Liste services of leaf.jpg


Active Leave List

برای مشاهده لیست leaf های فعال، در صفحه Interface List برروی لینک Active Leave list از قسمت Related Link کلیک کنید.


Active Leave List..jpg


وقتی که روی گزینهُ active leave list کلیک کنید صفحه ای مشابه شکل زیر می بینید. همانطور که ملاحظه می کنید در اینجا فقط یک کارت شبکه بنام eth0 وجود دارد که هم send وهم receive اطلاعات با همین یک کارت کنترل میشود.


IBSng UserManual BW24.jpg


Static IP List

یامحدود کردن پهنای باند يک IP خاص : در این قسمت این امکان فراهم شده است که پهنای باند یک IP خاص را محدود کنید. ‎

ليست IP ها

برای مشاهده لیست IP های خاص که پهنای باند آنها محدود شده است، در صفحه Interface List برروی لینک Static IP list از قسمت Related Link کلیک کنید. یا از منوی Bandwidth گزینهُ Static IP List را انتخاب کنید.


Static IP List.jpg


IBSng UserManual BW22.JPG

ايجاد IP جديد

برای محدود کردن پهنای باند یک IP خاص، بر روی لینک Add Bw StaticIP از قست Related Links صفحه Bw StaticIP List کلیک کنید :

IBSng UserManual BW23.JPG

لينک های مرتبط

Related link of BW.jpg

تنظیم BW در شارژ مربوطه

BW leaves

پس از طراحی درخت پهنای باند می بایست برای کنترل پهنای باند برای کاربر یا گروهی از کاربران، برگهای مورد نظر از این درخت را در شارژ مربوطه تعریف یا set کرد.

برای اینکار مراحل زیر انجام می پذیرد:


1-شارژ مورد نظر را از لیست شارژهای موجود انتخاب کنید.

2-در داخل قانون شارژ یا قوانین شارژ گزینهُ Bw Leaves را انتخاب کرده و ویرایش کنید.


Select BW leave from charge rule.jpg


3-فرض کنید که یک گروه اداری داریم و می خواهیم پهنای باند این گروه را به 64k محدود کنیم. با توجه به برگهای ساخته شده در فوق ، برگهای send-64 و rec-64 را برای این شارژ انتخاب می کنیم.


Edit Bw leave in Cherge Rule.jpg

در نهایت بعد از تنظیم برگهای درخت کنترل پهنای باند در شارژ مربوطه می توان اطلاعات زیر را در قانون شارژ مورد نظر مشاهده کرد.


Bw in charge rule.jpg

Limit BW In RAS

اگر کنترل پهنای باند توسط Ras انجام می شود ، می بایست برای مشخص کردن حجم مجاز استفاده از پهنای باند، این گزینه را ویرایش و تنظیم کرد. در حقیقت ، اینجا ابتدایی ترین نقطه ایست که کاربر را برای استفاده از حد معینی از پهنای باند محدود می کنیم و محدودیت هایی که بعد از این نقطه بر کاربر اعمال میشوند نباید از این حد تجاوز کنند. ایجاد محدودیت در این قسمت به دو طریق می تواند صورت بگیرد . می توان مستقیم عدد دلخواه بر حسب Kbit را وارد کرد(Huawei,Mikrotik,Cisco) یا می توان یک policy Name دلخواه مربوط به Ras مربوطه را انتخاب کرد(Cisco).

نکته: در صورتی که در قسمت Limit BW In RAS می خواهید از policy name استفاده نمایید، در Ras attribute های Cisco، در IBSng گزینه
 cisco_in_ras_bw_limit_use_new_attribute باید مقدار 1 داشته باشد و در صورتی که از عدد در Limit BW In RAS استفاده می کنید، این 
گزینه را 2 ست نمایید. 
توجه کنید ،اگر چند charge rule دارید که می خواهید در ساعت های مختلف BW متفاوتی داشته باشید نباید InRate و OutRate را به صورت
Policy name وارد کنید فقط یک عدد باید درج شود. 
(این امکان از ورژن (B1.34 T124)) به بعد اضافه شده است.)
Charge Limit bw.png

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار