IN-VOIP

از ویکی پارس پویش
پرش به: ناوبری, جستجو


محتویات

IN-VOIP


برای فعال کردن سرویس IN VoIP در IBS می بایست 3 مرحله زیر را انجام پذیرد.

این مراحل هم برای IN مخابراتی و هم برای IN غیر مخابراتی انجام می شود.


Ras Setting-1

اولین مرحله ، تعریف Ras است.

نوع Ras برای سرویس IN VoIP مخابراتی، Cisco می باشد .

نوع Ras برای سرویس IN VoIP غیر مخابراتی، Cisco-IN می باشد.


تنظیمات Ras درIN VoIP مخابراتی

برای IN VoIP مخابراتی فقط کافی است که نوع RAS راCisco انتخاب کنید و کلید OK را بزنید.


تنظیمات Ras در IN VoIP غیر مخابراتی

حال می بایست تنظیمات لازم (Attributes) را در Ras ساخته شده انجام داد :


in_service_create_user:

برای INهای غیر مخابراتی با عدد 1 در IBS تعریف می شود. عدد 1 به معنی این است که هر کاربری که با شمارهُ مخصوص سرویس IN تماس گرفت و با آن شماره به اینترنت وصل شد، به ازای caller id آن کاربر، یک کاربر IN در IBS (در گروه IN که ساخته ایم) ایجاد میشود. ازاین پس این شماره به عنوان شناسهُ کاربری محسوب می شود و می توان هرگونه گزارش مربوط به کاربر IN را از روی شماره تماسش بدست آورد.

لازم به ذکر است که این کاربر پس از اضافه شدن به گروه IN، اعتباراولیه خود را از گروه IN به ارث می برد.

in_service_identify_by_username :

در صورتی که بخواهید برای شناسایی کاربر IN از شناسه کاربری خاصی استفاده کنید، می توانید شناسه کاربری مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. مثلاً 1212 .در اینصورت کاربران برای استفاده از سرویس IN می بایست در هنگام اتصال این نام کاربری را در قسمت مربوطه وارد کنند.

in_service_username :

برای کاربران غیر مخابراتی همان caller id آنهاست که بطور اتوماتیک پس از اولین تماس در IBS ساخته می شود.

in_service_DNIS:

در اینجا می توان برای شناسایی کاربر IN ، از تعریف شماره تلفن یا شماره تلفنهای مشخصی، استفاده کرد.

in_service_exclude_username:

می توانید کلماتی که کاربر آنها را در قسمت نام کاربری ، برای اتصال (به عنوان کاربر IN ) به وفور استفاده می کند را در این قسمت وارد کنید تا چنانچه کاربر آنها را در قسمت نام کاربری ثبت کرد، کاربر IN محسوب نشود.

مثلاً اگر در قسمت in_service_exclude_username کلمات ok,nothing یا اعداد 2,4,5 را ثبت کنید، این بدین معنی است که اگر کاربر این کلمات یا اعداد را به عنوان نام کاربری وارد کند، سیستم آنرا کاربر IN محسوب نکند.


تذکر :

اگر in_service_identify_by_username و in_service_DNIS هر 2، با * تعریف شده باشند، در این صورت هر کاربری که با هر شماره تلفنی وهر نام کاربری تماس بگیرد متصل شود،از نظر IBS کاربر IN محسوب می شود. در غیر اینصورت هر کدام از ستاره ها را که برداریم،باید تعریف مخصوص به آن گزینه را انجام دهیم که در بالا کاملاً توضیح داده شد.

2-ساختن شارژ

با توجه به نحوهُ ساختن شارژ، تعريف Charge ها، یک شارژ برای گروه کاربران IN VoIP بسازید. مانند هر شارژ VoIP دیگر، در شارژ این یوزرها نیز باید یک VoIP Tariff تخصیص داده شود.

نکته :

در IN VoIP مخابراتی، با توجه به اینکه نیازی به کسر اعتبار در IBS وجود ندارد، می بایست مقدار CPM در VoIP Tariff را 0 تعریف کنیم. اما تمام مقاصد (از ۰ تا ۹) باید در VoIP Tariff اضافه شوند.


در IN VoIP غیر مخابراتی، CPM مطابق با تعرفه ُتعیین شده در هر سازمان خصوصی است که قرار است از مشتری دریافت شود.

3-ساختن گروه

با توجه به نحوهُ ساختن گروه ،Group ايجاد کرده ، یک گروه بسازید. لازم به ذکر است که نام این گروه حتماً باید IN باشد.

در IN غیر مخابراتی حتماً باید Group Credit مشخص و تعریف شود. زیرا کاربر IN که با Caller Id خود به این گروه اضافه می شود اعتبار اولیه اش را بر طبق همین Group Credit به ارث می برد.


4-ساختن کاربر

در IN VoIP مخابراتی شما یک VOIP username در گروه IN می سازید و Caller ID آن را INVoIP قرار دهید.

تذکر :

کاربران در IN VoIP  مخابراتی بصورت Multi Login  تعریف می شوند.

طریقه عملکرد IN-VOIP

برای IN-VOIP از tcl زیر باید استفاده کنید:

/usr/local/IBSng/addons/cisco/app_in.tcl

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار