IN

از ویکی پارس پویش
پرش به: ناوبری, جستجو


محتویات

اینترنت هوشمند

چند سالی هست که استفاده از اینترنت هوشمند مخابراتی در کشور ما رایج شده است. بدین صورت که کاربر با یکی از شماره های 10رقمی که مخابرات اعلان می کند یا شرکتهای خصوصی بر روی کارتهای تبلیغاتی چاپ می کنند بدون نیاز به نام کاربری یا کد ورودی به اینترنت وصل می شوند و هزینهُ آن هر 2ماه یکبار برروی قبض تلفنی که با آن به اینترنت وصل شده اند محاسبه می گردد.

با گذشت زمان و اتخاذ سیاستهای جدید، این اجازه به شرکتهای خصوصی داده شد که بتوانند خود این اینترنت هوشمند بنام اینترنت هوشمند غیر مخابراتی را بصورت اعلان شماره های معین، به کاربران ارائه دهند وخود هزینهُ آن را هم وصول کنند. حال این امکان در IBS وجود دارد که شرکتهای خصوصی بتوانند با کمک گرفتن از امکانات موجود در IBS به کاربران سرویس اینترنت هوشمند غیر مخابراتی ارائه دهند. برای ایجادکاربران IN در IBS لازم به انجام 3 مرحلهُ زیر است. این مراحل هم برای IN مخابرتی و هم برای IN غیر مخابراتی انجام می شود.

Ras Setting-1

اولین مرحله برای ساختن کاربر IN ،ساختن یا تعریف Ras از نوع IN است (بطور مثال Cisco-IN). حال می بایست تنظیمات لازم(Attributes)را درRas ساخته شده انجام داد.

 • in_service_create_user
تنظیم ساختن کاربر در سرویس IN از طریق caller id است.
 • in_service_identify_by_username
شناسایی کاربر IN توسط نام کاربری.
 • in_service_dnis

این فیلد دوحالت IN و Dialup را مشخص می کند:

IN :

شناسایی کاربر IN توسط تعریف یک شماره تلفن ویژه. مثلاً DNIS: 9712020. در صورتیکه در این فیلد * وارد نمایید به معنای تمامی شماره ها می باشد.

Dialup :

اگر این فیلد خالی باشد به معنای Dialup بودن می باشد.
 • in_service_e1-port

شناسایی کاربر IN توسط تعریف port E1

 • in_service_exclude_username

شناسایی کاربر غیر IN توسط تعریف کلماتی که در اینجا ثبت می شود. پیش فرض این قسمت (خالی) است. و (*) در این قسمت معنی ندارد.

 • in_service_username
تعریف کاربر IN در IBS توسط نام کاربری معین

2-ساختن شارژ

با توجه به نحوهُ ساختن شارژ، تعريف Charge ها، یک شارژ برای گروه کاربران IN بسازید. در IN مخابراتی، CPM (میزان شارز در هر دقیقه) باید مطابق با میزان تعرفهُ مخابرات باشد، یعنی هزینه ای که مخابرات تعیین می کند.

در IN غیر مخابراتی، CPM مطابق با تعرفه ُتعیین شده در هر سازمان خصوصی است که قرار است از مشتری دریافت شود.

3-ساختن گروه

با توجه به نحوهُ ساختن گروه ،Group ايجاد کرده ، یک گروه بسازید. لازم به ذکر است که نام این گروه حتماً باید IN باشد.

در IN غیر مخابراتی حتماً باید Group Credit مشخص و تعریف شود. زیرا کاربر IN که با Caller Id خود به این گروه اضافه می شود اعتبار اولیه اش را بر طبق همین Group Credit به ارث می برد.تنظیمات Ras در IN مخابراتی

 • in_service_create_user :

برای INهای مخابراتی با عدد 0 در IBS تعریف می شود.

تذکر :

کاربران در IN مخابراتی بصورت Multi Login تعریف می شوند.
 • in_service_username :

که برای کاربران مخابراتی IN-user است.

 • in_service_identify_by_username :

در صورتی که بخواهید برای شناسایی کاربر IN از نام کاربری خاصی استفاده کنید، می توانید نام کاربری مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید.در اینصورت کاربران برای استفاده از سرویس IN می بایست در هنگام اتصال این نام کاربری را در قسمت مربوطه وارد کنند.

 • in_service_group :

در اینجا باید اسم گروه متعلق به کاربران IN را وارد کنیم. لازم به ذکر است که ساختن یک گروه به اسم خود IN ضروری است که اینجا این اسم را ثبت می کنیم.

 • in_service_DNIS:

در اینجا می توان برای شناسایی کاربر IN از تعریف شماره تلفن یا شماره تلفنهای مشخصی استفاده کرد.


 • in_service_exclude_username:

می توانید کلماتی که کاربر آنها را در قسمت نام کاربری ، برای اتصال به اینترنت (به عنوان کاربر IN ) به وفور استفاده می کند را در این قسمت وارد کنید تا چنانچه کاربر آنها را در قسمت نام کاربری ثبت کرد، کاربر IN محسوب نشود. مثلاً اگر در قسمت in_service_exclude_username کلمات ok,nothing یا اعداد 2,4,5 را ثبت کنید، این بدین معنی است که اگر کاربر این کلمات یا اعداد را به عنوان نام کاربری وارد کند، سیستم آنرا کاربر IN محسوب نکند.

Ras Ciisco IN Govermental.jpg

تنظیمات Ras در IN غیر مخابراتی

 • in_service_create_user:

برای INهای غیر مخابراتی با عدد 1 در IBS تعریف می شود. عدد یک به معنی این است که هرکاربری که با شمارهُ مخصوص سرویس IN تماس گرفت و با آن شماره به اینترنت وصل شد، به ازای caller id آن کاربر، یک کاربر IN در IBS (در گروه IN که ساخته ایم) ایجاد میشود. ازاین پس این شماره به عنوان شناسهُ کاربری محسوب می شود و می توان هرگونه گزارش مربوط به کاربر IN را از روی شماره تماسش بدست آورد.

لازم به ذکر است که این کاربر پس از اضافه شدن به گروه IN، اعتباراولیه خود را از گروه IN به ارث می برد.

 • in_service_identify_by_username :

در صورتی که بخواهید برای شناسایی کاربر IN از نام کاربری خاصی استفاده کنید، می توانید نام کاربری مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. مثلاً Soorena .در اینصورت کاربران برای استفاده از سرویس IN می بایست در هنگام اتصال این نام کاربری را در قسمت مربوطه وارد کنند.

 • in_service_username :

برای کاربران غیر مخابراتی همان caller id آنهاست که بطور اتوماتیک پس از اولین تماس در IBS ساخته می شود.

 • in_service_DNIS:

در اینجا می توان برای شناسایی کاربر IN ، از تعریف شماره تلفن یا شماره تلفنهای مشخصی استفاده کرد.

 • in_service_exclude_username:

می توانید کلماتی که کاربر آنها را در قسمت نام کاربری ، برای اتصال به اینترنت (به عنوان کاربر IN ) به وفور استفاده می کند را در این قسمت وارد کنید تا چنانچه کاربر آنها را در قسمت نام کاربری ثبت کرد، کاربر IN محسوب نشود. مثلاً اگر در قسمت in_service_exclude_username کلمات ok,nothing یا اعداد 2,4,5 را ثبت کنید، این بدین معنی است که اگر کاربر این کلمات یا اعداد را به عنوان نام کاربری وارد کند، سیستم آنرا کاربر IN محسوب نکند.

Ras Cisco IN Non Govermental.jpg


تذکر :

اگر in_service_identify_by_username و in_service_DNIS هر 2، با * تعریف شده باشند، در این صورت هر کاربری که با هر شماره تلفنی وهر نام کاربری تماس بگیرد و به اینترنت متصل شود، از نظر IBS کاربر IN محسوب می شود. در غیر اینصورت هر کدام از ستاره ها را که برداریم، باید تعریف مخصوص به آن گزینه را انجام دهیم که در بالا کاملاً توضیح داده شد.

مثال

اگر در Ras سرویس IN غیر مخابراتی شرکتی، in-service-identify-username با * و in-service-dnis با 9712020 تعریف شده باشد، در اینصورت هر کاربری که

1- باهر Username

2- با شمارهُ 9712020

برای اتصال به اینترنت به IBS وصل شود، کاربر IN محسوب می شود.
برای اطلاعات بیشتر بهIN Service Enhancements موجود در IBSng ReleaseNotes B1.32 Persian مراجعه کنید.

نحوهُ چک کردن حساب، توسط خود کاربر

 • برای کاربران IN مخابراتی با رفتن به Site ذیل و وارد کردن اطلاعات در خواستی، می توانند میزان کارکرد خود را مشاهده کنند.
http://ibsng-ip/IBSng/IN_user
 • برای کاربران IN غیر مخابراتی با رفتن به Site ذیل و وارد کردن اطلاعات در خواستی، می توانند میزان کارکرد خود را مشاهده کنند.
http://ibsng-ip/IBSng/user
ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار