Advanced

از ویکی پارس پویش
پرش به: ناوبری, جستجو

محتویات

Advanced


Advanced Config's Menu.jpg


امکانات پیشرفته IBS در منوی Advanced شامل گزینه های زیر می باشد.


Selection 056.jpg
Selection 057.jpg
Selection 058.jpg

ALWAYS CLEAR ZOMBIE INSTANCE

ALWAYS CLEAR ZOMBIE INSTANCE

Audit Log Novalue

به معنی ثبت تغییرات اعتبار کاربر توسط Admin می باشد. دارای 2 مقدار (1 و 0) می باشد. پیش فرض سیستم 0 است.

اما 0 و 1 به چه معنی است ؟ اگر مقدار عددی این گزینه 0 باشد یعنی گزارشی از این تغییرات اعتباری ثبت نشود. و اگر 1 باشد برعکس ، یعنی تمامی تغییرات اعتباری کاربر توسط Admin ثبت شود.

نکتهُ قابل توجه این است که اگر از قبل کاربر اعتباری نداشته باشد و Admin مقداری را به آن اضافه کند و Audit Log Novalue در اینجا عدد صفر باشد، هیچ گزارشی از این تغییر ثبت نمی شود. ولی از دفعات بعدی هر گونه تغییری ثبت خواهد شد (با توجه به اینکه حتی مقدار عددی Audit log Novalue صفر باشد.)

AUTH MAX DELAY

AUTH MAX DELAY

AUTO RENEW ON ABS EXP

AUTO RENEW ON ABS EXP

BW SNAPSHOT INTERVAL

BW SNAPSHOT INTERVAL

CANSTAY IGNORE CPMB

CANSTAY IGNORE CPMB

CHARGING

CHARGING

Check Online Interval

Period زمانی بین چک کردن و تطابق کاربران آنلاین در IBS و کاربران آنلاین در Ras. زمان بر حسب ثانیه می باشد. پیش فرض سیستم، 60 ثانیه می باشد.

CHECK ONLINE MAX FAILS

تعداد دفعات چک کردن کاربر آنلاین در IBS و غیرآنلاین بودن همان کاربر در Ras به منظور تایید خروج کاربر (dc شدن کاربر) از IBS. پیش فرض سیستم 2 بار می باشد. چنانچه بعد از هر چند باری که شما مشخص کردید سیستم این بررسی را انجام داد و متوجه شد که در Ras ، این کاربر یک کاربر فعال نیست و بعبارتی dc شدن کاربر تایید شد، کاربر از درون IBS نیز به صورت خودکار kill یا همان dc می شود.

CONNECTION LOG REDUNDANT THRESHOLD MINUTES

با تنظیم این گزینه (بر حسب زمان) مشخص می کنید که اگر به هر دلیلی کاربر نتواند به IBS متصل شود ، چنانچه علت عدم اتصال کاربر در زمان حال با علت عدم اتصال همان کاربر تا x ساعت قبل از این هم، دقیقاً همان علت باشد در طی این x ساعت فقط یکبار این علت ثبت و نمایش داده می شود. (پیش فرض سیستم برای این گزینه 120 دقیقه یا 2 ساعت می باشد)

این امکان مزیتهای زیر را دارد:

1-جلوگیری از تکرار نمایش علت عدم اتصال موفق کاربر.

2-جلوگبری از شلوغ شدن صفحهَ گزارش.

3-حجم کمتری از Hard Disk برای ثبت دلایل تکراری مصرف می شود.


DATE OUTPUT INCLUDE SECOND

DATE OUTPUT INCLUDE SECOND

DB POOL CHECK INTERVAL

DB POOL CHECK INTERVAL

DB POOL DEFAULT CONNECTIONS

DB POOL DEFAULT CONNECTIONS

DB POOL MAX CONNECTIONS

DB POOL MAX CONNECTIONS

DB POOL MAX RELEASE TIME

DB POOL MAX RELEASE TIME

DEBUG ALL

DEBUG ALL

DEBUG LEVEL

DEBUG LEVEL

DEBUG NOTHING

DEBUG NOTHING

DEFAULT MAXIMUM BANDWIDTH

چنانچه در Charge Rule گزینهَ Maximum Bandwidth تعیین نشود، با تنظیم این گزینه در منوی Advanced، مقذاری که در اینجا ثبت می شود به عنوان حد اکثر مجاز میزان استفاده از پهنای باند محسوب خواهد شد.

این گزینه به منظور محاسبات داخلی IBS در رابطه با پهنای باند طراحی شده است.


DIAMETER MAX DELAY

DIAMETER MAX DELAY


DIAMETER WATCHDOG INTERVAL

DIAMETER WATCHDOG INTERVAL

ENABLE POSTGRES HACKS

ENABLE POSTGRES HACKS

EVENT BASED CANSTAY

EVENT BASED CANSTAY

FAKE RESPONSE

FAKE RESPONSE

FAKE RESPONSE PROCESS

FAKE RESPONSE PROCESS

FASTDIAL PREFIX

پیش شمارهُ دلخواه برای استفاده از امکان شماره گیری سریع در سرویس VoIP

اگر این قسمت خالی باشد گزینه Fastdial در حالت Disable قرار می گیرد.

اگر بخواهیم Fastdial فعال شود، می بایست عدد انتخابی برای Prefix در این قسمت وارد شود.

مثال :

اگر Fastdial Prefix در Advance Config عدد 2 باشد، و همچنین در قسمت Fastdial Index مربوط به صفحهُ کاربر، شماره مقصد مورد نظر وارد شده باشد، کاربر می بایست در زمان مناسب ، به جای وارد کردن شماره مقصد طبق فرمول زیر عمل کند :


Fastdial Prefix + Index

20 = 0 + 2

21 = 1 + 2

22 = 2 + 2

23 = 3 + 2

و به همین ترتیب.

(20 ، 21، 22، 23 ) عددی است که به جای شماره مقصد وارد می شود. به عبارت دیگر وقتی کاربر شماره اپراتور را می گیرد، پس از آنکه به کاربر اعلام می شود تا شماره مقصد را وارد کند، کاربر می تواند به جای شماره مقصد بر حسب تنظیمات انجام شده یکی از شماره های 20 یا 21 یا 22 یا... وارد کند.

تبصره :

از نسخهُ B1-34-T136 به بعد، ترتیبی اتخاذ گردیده که دیگر لازم نباشد ، در این قسمت Fastdial Prefix تعریف شود تا Fastdial فعال شود. در این حالت با تنظیماتی که بر طبق آدرس ذیل انجام می دهید، کاربر کافیست ، بعد از تماس با اپراتور فقط شماره Index (از 0 تا 9) را وارد کند تا شمارهُ مقصد ثبت شده در آن Index گرفته و تماس برقرار شود.

User---> User Information---> VoIP Tab---> Fastdial: Issue Destination Number or Numbers

IGNORE USER UPLOAD

آپلود رایگان کاربر. اگر مقدار عددی این گزینه 0 باشد یعنی آپلود در محاسبات در نظر گرفته شود و اگر 1 شود یعنی آپلود به صورت رایگان در نظر گرفته شود.

INTERNET AUTHENTICATE CHECK FOR DUPLICATE MAC

این گزینه دارای 2 مقدار است. (1 و 0) مقدار 1 بدین معنی است که هنگامی که کاربری با mac مشخصی آنلاین باشد و کاربر دیگری با همان mac آنلاین شود کاربر قبلی را قطع می کند. 0 به معنی عکس 1 است.

INTERNET AUTHENTICATE CHECK FOR DUPLICATE PORT

INTERNET AUTHENTICATE CHECK FOR DUPLICATE PORT

INTERNET REAUTHORIZE USE CANSTAY

INTERNET REAUTHORIZE USE CANSTAY

KILL MAX DELAY

KILL MAX DELAY

HIGH LOAD AVG

متوسط تعداد کارهای همزمان سرور لینوکس در IBS . که بیش از آنرا انجام نمی دهد و پیغام خطای System is currently busy, please wait few minutes and retry your request را نشان می دهد. پس از اتمام کارهای در حال انجام، دوباره سرور می تواند کارهای جدیدی را که Admin دستور می دهد را انجام دهد.

پیش فرض سیستم برای این گزینه 2 کار همزمان می باشد.

این گزینه در تگ 220 به بعد حذف شده است.

KILL USERS ON SHUTDOWN

این گزینه دارای 2 مقدار است. (1 و 0) 1 (که پیش فرض سیستم نیز می باشد) بدین معنی است که هنگامی که IBS می خواهد shut down شود کاربران آنلاین را dc کند.

0 به معنی عکس 1 است .. یعنی IBS در هنگام shut down کاربران آنلاین را dc نکند.


KILL USERS SHUTDOWN WAIT TIME

مدت زمانیکه IBS در حالت انتظار می ماند تا کاربران آنلاین dc شوند و سپس shut down شود. این زمان بر حسب ثانیه است. پیش فرض آن در سیستم 20 ثانیه می باشد.

LOG DATABASE QUERIES

لاگ تمام QUERIES دیتابیس. با فعال کردن این گزینه (ست شدن عدد 1) این لاگ ها در فایل /var/log/IBSng/ibs_queries.log قابل دسترسی است.

LOG EVENTS

LOG EVENTS

LOG ONLINES IN DB

LOG ONLINES IN DB

LOG RADIUS REQUESTS

لاگ درخواستهایی که از سمت ras به سرور IBSng ارسال می شود . با فعال کردن این گزینه (ست شدن عدد 1) این لاگ ها در فایل /var/log/IBSng/ibs_radius.log قابل دسترسی است.

LOG RADIUS RESPONSES

لاگ پاسخی که سرور IBSng به درخواست RAS هامی دهد . با فعال کردن این گزینه (ست شدن عدد 1) این لاگ ها در فایل /var/log/IBSng/ibs_radius.log قابل دسترسی است.

LOG SERVER REQUESTS

لاگ درخواستهایی که از سمت وب سرویس IBSng به core ارسال می شود . با فعال کردن این گزینه (ست شدن عدد 1) این لاگ ها در فایل /var/log/IBSng/ibs_server.log قابل دسترسی است.

LOG WRONG PASSWORD

LOG WRONG PASSWORD

LOWERCASE LETTERS ON USER LOGIN

دارای 2 مقدار (1 و 0) است.

با توجه به اینکه یکی ازقوانین ایجاد نام کاربری و رمز عبور در IBS، استفاده از حروف کوچک لاتین می باشد:

0 یعنی اینکه کاربر هنگام log in شدن فقط باید از همان حروف لاتین کوچک به منظور وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود استفاده کند.

1 یعنی کاربر می تواند برای log in کردن ،( با توجه به اینکه نام کاربری آن در IBS با حروف کوچک ایجاد شده است)،از حروف بزرگ لاتین هم برای log in کردن استفاده کند.

تذکر: این امکان همیشه برای رمز عبور (password) کاربرد ندارد و اگر امکانش باشد ، برای رمز عبور نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

MAXLONG

MAXLONG

MAX USER POOL SIZE

این امکان به IBS دستور می دهد که در حافظهَ خود، حد اکثر چند کاربر را ثبت کند و نگه دارد. این امکان به منظور جلوگیری از تکرار چک کردن account های کاربران از روی hard disk و در نتیجه اتصال سریعتر کاربر به سیستم و اینترنت می باشد.

MONGO LOG CONNECTIONS

MONGO LOG CONNECTIONS

ONLINE CHECK MULTI LOGIN

ONLINE CHECK MULTI LOGIN

ONLINE SNAPSHOT INTERVAL

ONLINE SNAPSHOT INTERVAL

PERSISTENT CHARGE RULE CACHE

PERSISTENT CHARGE RULE CACHE

POSTGRES MAGIC NUMBER

POSTGRES MAGIC NUMBER

PSQL LOG CONNECTIONS

PSQL LOG CONNECTIONS

RADIUS SERVER CLEANUP TIME

با تنظیم این گزینه، این امکان فراهم می شود که IBS بتواند در طول زمان تعیین شده بر حسب ثانیه در این قسمت ، تعداد Packet ها با مشخصات یکسان را شناسایی کند و از تکرار ارسال آنها جلوگیری کند. پیش فرض زمانی سیستم برای این گزینه 20 ثانیه می باشد.

REALTIME BW SNAPSHOT HOURS

با تنظیم این گزینه و تعیین زمان بر حسب ساعت، IBS گرافهای مربوط به میزان استفاده هر کاربر از پهنای باند را از زمان login کردن تا x ساعت پس از log in کاربر (به شرط اینکه یکسره وصل باشد و log out نکند ) ثبت و ظبط می کند. بیش از آن مقدار زمانی دیگر ثبت نمی شود.

پیش فرض سیستم 5ساعت می باشد.

REALTIME BW SNAPSHOT INTERVAL

فاصلهَ زمانی برای ذخیرهَ گزارش لحظه ای از میزان پهنای باند مصرفی بصورت همزمان. پیش فرض سیستم 15 ثانیه می باشد.

REALTIME NOTIFICATION

REALTIME NOTIFICATION

REALTIME ONLINES SNAPSHOT HOURS

این تنظیم این امکان را فراهم می کند که IBS هر چند ساعت یکبار ، گراف اطلاعات مربوط به کاربران آنلاین را ثبت کند. پیش فرض سیستم 5 ساعت است.

REALTIME ONLINES SNAPSHOT INTERVAL

فاصلهَ زمانی برای ذخیرهَ گزارش لحظه ای از تعداد کاربران آنلاین بصورت همزمان. پیش فرض سیستم 15 ثانیه می باشد.

REONLINE MAX DELAY

REONLINE MAX DELAY

REONLINE RESYNC SERVICES

REONLINE RESYNC SERVICES

RUN CPROFILER

RUN CPROFILER

RUN PROFILER

RUN PROFILER

SERVICES

SERVICES

SESSION IDLE TIMEOUT MINUTES

SESSION IDLE TIMEOUT MINUTES

SNAPSHOT BW INTERVAL

فاصلهَ زمانی برای ذخیرهَ گزارش پهنای باند مصرفی. پیش فرض سیستم 60 ثانیه می باشد.

SNAPSHOT ONLINES INTERVAL

فاصلهَ زمانی برای ذخیرهَ گزارش کاربران آنلاین. پیش فرض سیستم 300 ثانیه یا 5 دقیقه می باشد.

STRIP USERNAME ON USER LOGIN

دارای 2 مقدار (1 و 0) است.

1 یعنی اگر کاربر در ابتدا و یا انتهای نام کاربری خود کلید space را زد، مشکلی پیش نیاید و IBS آنرا ندید بگیرد و کاربر بتواند به اینترنت وصل شود.

0 عکس حالت 1 است. یعنی اگر کاربر در ابتدا یا انتهای نام کاربری خود کلید space را زد، نتواند log in کند.

پیش فرض سیستم 1 است.

SUB SERVICE CHECK ENABLED

SUB SERVICE CHECK ENABLED

SUB SERVICE QOS NAME

SUB SERVICE QOS NAME

THREAD MAX EVENT

THREAD MAX EVENT

THREAD MAX URGENT

THREAD MAX URGENT

THREAD MAX WORKER

THREAD MAX WORKER

THREAD MAX WS

THREAD MAX WS

THREAD POOL MAX SIZE

THREAD POOL MAX SIZE

USERNAME DOMAIN ENABLE

USERNAME DOMAIN ENABLE

USER AUDIT LOG

دارای 2 مقدار 0 و 1 است.

1 به معنی این است که گزارشات عملکردadmin درسیستم ثبت شود. پیش فرض سیستم 1 است.

0 عکس حالت فوق. ثبت نمی شود.

USER MAX EVENT TIME

USER MAX EVENT TIME

USER MIN EVENT TIME

USER MIN EVENT TIME

USER WORKER PRIORITY QUEUE

USER WORKER PRIORITY QUEUE

WEB ANALYZER PASSWORD

یک نام رمز بین IBS و سرویس web analyzer است که IBS بتواند فقط پیغامهای مربوط به web analyzer خود را دریافت و نمایش دهد.

WRITE PARTIAL CONNECTION LOG INTERVAL

WRITE PARTIAL CONNECTION LOG INTERVAL

Clean Reports

پاک کردن گزارشات بلااستفاده

همانطور که قبلا گفته شد، IBSng از برخی عملیات مهم یادداشت برداری می کند. مانند Connection Log ، Credit Changes ، User Audit Log ، ... . زمانی که حجم این گزارشات زیاد شود، سرعت گزارش گیری را کاهش می دهد. لذا مدیران در این قسمت میتوانند گزارشات اضافی را که دیگر به آنها نیازی ندارند حذف کنند.

توجه:

گزارشاتی که در این قسمت حذف می شوند دیگر قابل دستیابی نخواهند بود
Clean Reports's Link.jpg

برای پاک کردن گزارشات طبق شکل، گزینه Clean Reports را انتخاب کنید. در این قسمت به دو صورت دستی (Manually Clean) و اتوماتیک (Auto Clean) می توان گزارشات زیر را حذف کرد.

پاک کردن گزارشات به صورت اتوماتيک

برای حذف گزارشات به صورت اتوماتیک از این قسمت استفاده می شود.


Table Of Auto Clean Reports.jpg


بدین ترتیب برای حذف هر کدام از گزارشات ، گزینه مربوط به همان قسمت را انتخاب کرده و زمان مورد نظر برای حذف اتوماتیک گزارشات را در قسمت روبروی آن گزارش تعیین می کنیم.

مثال زیر نشان می دهد که سیستم، هر شب گزارش تغییرات اعتبار کاربران را از 20 روز پیش به قبل حذف کند.


IBSng UserManual CleanR3.JPG

پاک کردن گزارشات به صورت دستی

برای حذف گزارشات به صورت دستی از این قسمت استفاده می شود. بدین ترتیب که با انتخاب هر یک از گزارشات و مشخص کردن زمان گزارشات برای حذف، و کلیک کردن برروی OK گزارشات مشخص شده حذف خواهند شد.

نمونه زیر گزارش اتصالات کاربر از 1 ماه پیش به قبل را پاک می کند.


IBSng UserManual CleanR4.JPG

Caller ID Black List

برای اینکه بعضی از شماره های تلفن ، یا بعضی از پیش شماره ها و مانند این را black list کنید و به عبارت دیگر به کاربر اجازهُ استفاده از بعضی از شماره تلفن ها برای اتصال به اینترنت را ندهید می توانید از امکان Caller ID Black List استفاده کنید.


برای تنظیم caller id black list ، منوی setting را انتخاب کرده . در این صفحه از منوی Advanced روی گزینهُ caller id black list کلیک می کنیم.


Misc-caller id black list.jpg


وارد صفحهُ Blacklisted Caller IDs می شویم. از لینکهای مربوطه گزینهُ Add Caller Id Black list را انتخاب می کنیم.

Link of Add caller id balck list.jpg

در صفحهُ Blacklisted Caller IDs می توان تنظیمات زیر ر انجام داد.


1- telephone number :

وارد کردن شماره تلفن مورد نظر به صورت کامل.

مثلاً : 66624256

2-part of telephone number :

می توان با وارد کردن قسمتی از شماره تلفن ، تمام شماره تلفنهایی که در ابتدا یا انتها یا وسط آنها از این شماره استفاده شده است black list کرد.

مثلاً : 877 : این یعنی تمام شماره تلفنهایی با 877 شروع می شوند مثل :87723344 یا تمام می شوند مثل : 22222877 یا در قسمتی از شماره تلفن که این 3عدد پشت سر هم قرار دارند مثل 77877333 جز caller id black list هستند.

3-telephone prefix number +^  :

در این حالت یعنی تمام شماره تلفنهایی که با پیش شمارهُ بعد از ^ شروع می شوند جزء black list هستند.

مثال : 553^  : این یعنی تمام پیش شماره هایی که با 553 شروع می شوند نتوانند از سرویس اینترنت استفاده کنند.

نکته :

می توان از 3 حالت فوق فقط یکی را انجام داد یا 2 تا یا هر 3 را باهم (همانند شکل زیر) تنظیم کرد.


Examp. Add Caller Id black list.jpg

پس از add کردن لیست مورد نظر می توانیم اطلاعات ثبت شده را به صورت زیر مشاهده کرد. و هر زمان که لازم بود آن را در این قسمت delete کرد.

Caller id black list after add.jpg

LDAP

Active Directory Integration via LDAP

زیر سیستم LDAP : این امکان را به IBS می‌دهد که لیست کاربران از یک سرور Active Directory به داخل IBSng وارد شود، یعنی کاربران ساخته شوند و در گروه مناسب (بر اساس گروه‌هایشان در Active Directory) قرار گیرند، و یا گروه آنها آپدیت شود. (همچنین امکان چک کردن رمز عبور از طریق Active Directory وجود دارد) این امکان عملکرد و کارایی بسیار آسانی دارد. در زیر سیستم LDAP می‌توان یک یا چند domain تعریف کرد که در داخل هر domain یک یا چند سرور با اولویت‌های دلخواه تعریف می‌شود که این سرورهای مختلف باید دقیقاً یکسان بوده و صرفاً برای مواقعی است که یکی از سرورها down باشد.

1-این سیستم به صورت خودکار، کاربران و گروهها را در دوره های معین، بصورت یکپارچه هماهنگ میکند.

2-این سیستم بصورت خودکار باعث یکپارچگی کاربران و گروهها در دوره های معین می شود.

هر دو مکانیسم شناخت و تاُیید PAP and MS-CHAPv2 قابل دسترسی هستند. زیر سیستم LDAP در محیط واقعی تولید برای 30000 کاربر Active Directory تست و آزمایش شده است که موفقیت آمیز بوده است.تعریف SERVER LDAP

برای تنظیمات LDAP از منوی setting زیر منوی Advanced را انتخاب کرده و سپس گزینهٔ LDAP را انتخاب می کنیم.


LDAP.jpg


بعد از ورود به صفحهٔ LDAP Domain List گزینهٔ Add Domain را از لینکهای مرتبط انتخاب می کنیم. سپس وارد صفحه ای همانند شکل زیر می شویم.


Domain name.png


که کافیست نام Domain را درج کرده و Next را کلیک نمایید.


Add server2.png


پس از ایجاد Domain ، از لینکهای مرتبط Add New Server را انتخاب می کنیم و یک سرور جدید برای سیستم LDAP تعریف می کنیم.IP سرور و Username و Password سرور مربوطه را وارد کرده و Ok را کلیک نمایید.

دقت نمایید که اگر چند سرور Add نمایید، ابتدا به سروری وصل می شود که Priority (اولویت) بالاتری داشته باشد و فقط اگر نتوانست به این سرور وصل شود، به سرورهای با اولویت پایینتر وصل می‌شود.


Add server1.png

Next را کلیک نمایید تا به صفحه ای هدایت شوید که در آن Group ها را می توانید Add نمایید.


Group mapping.png


در این صفحه شما می توانید کاربران گروه های LDAP را به IBSng وارد نمایید.

  • Default Group : در این قسمت نام گروهی را وارد می نمایید که بعنوان گروه پیش فرض در نظر گرفته می شود.این گروه زمانی مورد استفاده است که user ی که Import می شود در هیچ یک از گروه هایی که در Group Mappingاضافه شده نباشد.در این صورت این کاربران به گروه پیش فرض وارد می شوند.
  • Sync Period : عددی که در این قسمت وارد می شود برحسب ثانیه می باشد و مشخص می کند که هر چند ثانیه عمل Sync انجام شود.
  • Automatically Sync Users : با زدن تیک این گزینه کاربران گروه ها به صورت اتوماتیمک و بر اساس زمان Sync Period عمل Sync برایشان انجام می شود.(اگر تیک این گزینه زده نشود برای Sync باید هربار به این صفحه مراجعه کرده و Save را کلیک نمایید)
  • Lower Case Users On Sync :با زدن تیک این گزینه در زمان Import کاربران Username های آنها را به صورت Lowercase وارد می کند.
  • Change Existing User Group :با زدن تیک این گزینه در زمان Sync کاربران قدیمی را هم چک می کند.

در قسمت Group Mapping گروه های مورد نظر را Add نمایید و می توانید در قسمت IBSng Group نام گروه معادل ساخته شده در IBS را وارد نمایید. این گروه‌ها (تحت عنوان IBSng Group) لزومی ندارد که قبلاً در IBSng ساخته شده باشد. چون در صورت عدم وجود، اتوماتیک قبل از ساخته شدن کاربری که قرار است در چنین گروهی قرار بگیرد، خود گروه هم ساخته می‌شود (اگر از گروه های انتخابی گروهی بدون کاربر بود معادل آن در IBS ساخته نمی‌شود). دقت کنید که نام گروه‌ها case sensitive است یعنی مثلاً گروه test و گروه Test کاملاً متفاوت هستند.

بعد از زدن Save عمل Sync کردن آغاز می شود.

برای چک کردن وضعیت Import کردن در Domain List بر روی Domain مورد نظر View را کلیک نمایید .صفحه مشابه تصویر زیر باز می شود. در این قسمت زمانی که در حال Import کردن User هاست در قسمت Last Query مقدار Search Success را نشان می‌دهد. و اگر نتوانست به سرور وصل بشود (مثلاً آی‌پی اشتباه بود یا رمز عبور سرور اشتباه بود) در این قسمت Error مربوط را می‌نویسد.


Ldap domain.png

تنظیم در گروه

پس از تنظیمات فوق در گروه مورد نظر تنظیم زیر را انجام می‌دهیم. در منوی Main در قسمت Flags گزینهٔ Password check via Active Directory را انتخاب می‌کنیم.


Setting active directory in group.jpg

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار