طریقه تعریف چند سرویس در نرم افزار

از ویکی پارس پویش
پرش به: ناوبری, جستجو

محتویات

تعریف چند سرویس IBSng

به دليل امکانات فراوان و قسمت های متنوع نرم افزار IBSng، سرويس دهندگان پس از خريد این نرم افزار علاقمند به انجام سريع تنظيمات نرم افزار، مطابق با عملکرد دلخواه خود می باشند.

لذا در این قسمت نحوه تعریف سرویس های مختلف در نرم افزار IBSng و مراحل گام به گام براي استفاده از سرويس های مختلف اين نرم افزار شرح داده مي شود:

سرویس Broadband

Admin هایی که با استفاده از سرویس Broadband به کاربران خود سرویس می دهند، می توانند پس از تنظیمات زیر، این سرویس را ارایه دهند.

مراحل تنظیمات سرویس Broadband:

علاوه بر مراحل ذکر شده در قسمت روند کار با IBS در اینجا نیز توضیحاتی داده می شود تا تنظیمات مربوط به سرویس های Broadband تکمیل شود.

ابتدا بهتر است با مفاهیمی در IBSng آشنا شوید .

State

state یعنی وضعیت کاربر

وقتی یک کاربر در نرم افزار IBS وجود دارد، در یکی از وضعیت های زیر قرار دارد :

Menu of State of User.jpg


Package

این وضعیت مشخص کنندهُ این است که کاربر دارای یک Package است . هنگامی که Admin کاربر را در یک گروه اضافه می کند و به او اعتبار تخصیص می دهد، در واقع وضعیت او را به Package تبدیل می کند . حال اگر تاریخ انقضاء کاربر تمام شد یا به هر دلیل دیگر کاربر تقاضای تمدید Package خود را داشته باشد، Admin با عمل Renew می تواند مجدد موقعیت کاربر را در حالت Package تثبیت کند.

Recharged

اگر به هر دلیل کاربر بخواهد یک مقدار اعتبار اضافی (به غیر از اعتبار موجود درPackage خود) داشته باشد، Admin می تواند با عمل Change Credit، اعتبار فعلی کاربر را تغییر دهد. پس از آن، وضعیت کاربر به Recharged تبدیل می شود.

برای مثال اگراعتبار کاربر قبل از به پایان رسیدن تاریخ انقضاء Package اش , به پایان برسد، می تواند تا فرا رسیدن تاریخ انقضاءاش، از قانون و موقعیت Recharged که برای او در نظر گرفته شده، از اعتبار اضافی استفاده کند.

Temporary Extended

اگر Admin عمل Temporary Extend را برای کاربر انجام دهد ، وضعیت او به Temporary Extend تغییر می یابد. این وضعیت مربوط به زمانی است که کاربر تاریخ انقضاء Package سرویسش در روزی به پایان برسد که توانایی دسترسی به بانک و خرید Package جدید را نداشته باشد و با این امکان می تواند مقداری ساعت اضافه برای گذراندن مشکل خود داشته باشد و در روز بعد Package جدید را Renew کند.

Negative Credit

این حالتی است که به کاربر اجازه می دهد که بتواند در صورتی که اعتبارش به صفر رسید، با اعتبار زیر صفر (منفی) نیز به اینترنت متصل شود.

این حالت هم برای کاربران Prepaid و هم Postpaid قابل تنظیم است.

نکته

زمانیکه می خواهید کاربری را به  حالت Negative Credit تبدیل کنید، می بایست 3 گزینهُ
Package  و Recharge  و Negative Credit  را باهم انتخاب کنید.
Nagative Credit.jpg

عمل Renew

در واقع با Renew کردن یک Package جدید برای کاربر می خرید یا به او اختصاص می دهید. این زمانی است که کاربر تاریخ انقضاء package اش به پایان رسیده و دیگر نمی تواند به اینترنت متصل شود. حال در صورتیکه کاربر خود بخواهد ، سرویس دهنده می تواند اعتبار جدید و تاریخ انقضاء جدید به او بدهد یا به عبارتی با اختصاص دادن یک package جدید به کاربر، آنرا Renew کند.

عمل Recharge

با انتخاب این گزینه، اگر Exp Date (تاریخ انقضاء کاربر ) به اتمام نرسیده باشد ولی اعتبار (Credit) او تمام شده باشد، در چنین شرایطی می توان مقداری اعتبار اضافی در Package جاری که کاربر به آن تعلق دارد، به او اختصاص دهید تا پس از فرا رسیدن تاریخ انقضاء، دوباره Package او را Renew کنید. در واقع اگر بخواهید Status کاربر را به وضعیت Recharged تبدیل کنید و به اصطلاح برای او عمل Recharge را انجام دهید می توانید با انتخاب گزینه (Recharge User) این عمل را انجام دهید.

Recharge user1.jpg

عمل Temporary Extend

Ref User UserInfo Temporary extend.png


هر گاه تاریخ انقضاء کاربر به پایان رسیده باشد و کاربر به دلایلی نتواند هزینه ای برای Package جدید بپردازد و یا زمانیکه تاریخ انقضای کابر هنوز به پایان نرسیده ولی اعتبار کاربر تمام شود (با فرض اینکه در Deposit خود اعتباری نداشته باشد که بتواند Auto Recharge را انجام دهد، در این قسمت می توان مقداری اعتبار را بطور موقت ، برای چند ساعتِ محدود به کاربر داد تا بتواند login کند.

همان طور که در شکل مشاهده می کنید در قسمت Extend Expiration ، تعداد ساعات و در قسمت Extend Credit مقدار اعتبار دلخواه را به کاربر اعطا می کنید.

توجه داشته باشید که این ساعات و اعتبار، ارتباطی به Renew و یا Recharge کردن کاربر ندارد و در واقع Status کاربر را به گزینهُ Temporary Extend تغییر می دهد.

چگونگی تبدیل شدن موقعیت کاربر به Temporary Extend

برای اینکه موقعیت کاربر به حالت Temporary Extend تبدیل شود 2 شرط لازم است :

1- یک قانون شارژ (Charge Rule) در شارژ مربوطه با State از نوع Temporary Extend تعریف شده باشد.

(چنانچه شارژ چند قانون داشته باشد، Priority این قانون می بایست از باقی قوانین کمتر باشد.)


2- تا زمانیکه تاریخ انقضاء کاربر فرا نرسد به عبارت دیگر تا زمانیکه کاربر expired نشود ، گزینهُ Temporary Extend در لینک های مربوطه مشاهده و فعال نمی شود.

Deposit

ذخیرۀ اعتباری برای کاربر است. این خصیصه در صفحهُ اطلاعات مربوط به کاربر قابل مشاهده است. و برای هر کاربر به صورت مجزا می باشد.

Renew Deposit

Recharge Deposit

نکته : (در صورتیکه Admin (نماینده) اجازهُ تغییر ذخیرهُ اعتبار کاربر (Deposit Change) را داشته باشد، می تواند میزان Deposit کاربر را مشاهده کند).

با تنظیم کردن این خصیصه می توان، هر مقدار اعتبار اضافی را بعنوان ذخیرهُ اعتباری کاربر در این قسمت قرار داد. renew deposit برای دادن اعتبار اضافی جهت auto renew می باشد. چنانچه تاریخ انقضاء کاربر به پایان رسید، از ذخیرهُ اعتباری برای عمل Auto Renew استفاده می شود. recharge deposit برای دادن اعتبار اضافی جهت auto recharge. بدین ترتیب که پس از به اتمام رسیدن مقدار اعتبار موجود در package کاربر ،از این اعتبار ذخیره برای Auto Recharge استفاده می شود.

نکته: کاربر می تواند با استفاده از امکان Online Payment موجود در IBS، مقدار Deposit خود را تغییر دهد.

برای اطلاعات بیشتر به بخش Deposit مراجعه نمایید.

امکان Auto Renew

با انتخاب این گزینه برای کاربرانی که Renew Deposit در نظر گرفته شده ،امکان انتقال این ذخیره از (Deposit) به اعتبار (Credit) کاربر به طور خودکار وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر امکان Renew شدن کاربر به صورت اتوماتیک (بعد از به اتمام رسیدن تاریخ انقضاء کاربر) را ایجاد می کنید. از renew deposit به میزان group creidt که در گروه مقدار داده شده است کم شده و به credit کاربر اضافه می شود. اگر این مقدار renew deposit کمتر از group credit باشد auto renew رخ نمی دهد.

امکان Auto Recharge

با انتخاب این گزینه :

1-هنگامی که اعتبار کاربر قبل از تاریخ انقضاء به پایان برسد.

2- در Recharge Deposit کاربر، به مقدار لازم اعتبار وجود داشته باشد(حداقل به میزان recharge credit که در گروه تعریف شده است)، سیستم عملکرد Recharge User را به صورت خودکار یعنی(Auto Recharge) انجام می دهد. اگر recharge deposit از recharge credit ست شده در گروه کمتر باشد کاربر شارژ نمی شود.

توجه داشته باشید در صورتی که کاربر به مقدار لازم درRecharge Deposit , Renew Depositخود اعتبار داشته باشد و گزینه های Auto Renew , Auto Recharge هر دو را انتخاب کرده باشید ، هنگامی که اعتبار کاربر قبل از تاریخ انقضاء به پایان برسد، گزینهُ Auto Recharge اولویت دارد .

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار