NG IN Registration Set up

از ویکی پارس پویش
پرش به: ناوبری, جستجو

محتویات

NG IN Registration Set up

سیستم نام نویسی برای کاربران IN غیر مخابراتی

بدنبال درخواستهای مکرر ISP های مختلف مبنی بر اینکه صدور فاکتور برای کاربران غیر مخابراتی مستلزم داشتن یکسری اطلاعات شخصی مربوط به کاربران مثل : نام، نام فامیل ، شماره شناسنامه ، شماره تلفن ، آدرس منزل یا محل کار و.... می باشد تا فاکتور به نام کاربر صدور گردد و به آدرس کاربر فرستاده شود، شرکت پارس پویش امکانی را فراهم کرده است تا کاربران IN غیر مخابراتی قبل از اتصال واقعی به اینترنت ، وارد صفحهً ثبت نام شوند و فرم اطلاعات شخصی مورد نیاز برای هر ISP را تکمیل کنند تا برای صدور فاکتور مشکلی نباشد.


چگونگی عملکرد این سیستم :


وقتی یک کاربر IN غیر مخابراتی برای اولین بار با شمارهً مخصوص سرویس IN غیر مخابراتی تماس می گیرد، IBSng بصورت خودکار یک account شامل (نام کاربری بر حسب شماره تلفن کاربر) برای آن ایجاد می کند که این نام کاربری بصورت خودکار در گروه IN ( که در Ras مربوط به سرویس اینترنت هوشمند یعنی Cisco-IN تعریف شده است )، ثبت می شود.

از آنجاکه این account بصورت خودکار ایجاد می شود، راهی برای آنکه IBS بداند این کاربر کیست، آدرسش کجاست ، به کدام ISP تعلق دارد و... وجود ندارد. در این مرحله است که زیر سیستم نام نویسی IN غیر مخابراتی به کمک IBS می آید.

روند کار به این صورت می باشد که:

1- پس از تماس کاربر با شمارهً مخصوص و تایید IBS بعنوان یک کاربر IN غیر مخابراتی وساختن account بر مبنای شماره تلفن (caller id) کاربر، کاربر بصورت خودکار بعنوان یک کاربر ویزه به صفحهُ ثبت نام وارد می شود. در این مرحله کاربر به صورت مجازی به اینترنت اتصال دارد.

2- کاربر پس از ورود به صفحهُ ثبت نام(بعنوان کاربر ویژه) فرم مخصوص را پر می کند.

3-کاربر پس از تکمیل فرم و تایید IBS می بایست که از سیستم خارج شود و دوباره login کند. در این حالت کاربر به صورت واقعی و به عنوان کاربر IN غیر مخابراتی با نام کاربری شماره تماسش به IBS و اینترنت متصل می شود.

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار