Icons Description

از ویکی پارس پویش
پرش به: ناوبری, جستجو

محتویات


راهنمای استفاده از نرم افزار IBSng - شرح آیکن های برنامه

Multistr icon.gif Multiple String

یکی از مهمترین توانائی های IBSng که برای استفاده کنندگان بسیار مفید خواهد بود و مورد توجه آنها قرار گرفته است multiple String است که بوسیله این قابلیت به منظور صرفه جوئی بسیار زیادی در وقت می توانید ترکیب یک یا چندرشته اطلاعات را با هم و به طور یک جا وارد کنید. به عنوان نمونه : name1 , name2 یک ترکیب رشته ای قابل قبول از نظر IBSng است که از دو آیتم name1 و name2 تشکیل شده که با علامت " , " از هم جدا شده اند. این توانائی در مواقعی مفید خواهد بود که به عنوان مثال هنگام تعریف کردن کاربران می خواهید یک گروه از آنها را به صورت رشته ای و یک جا وارد کنید و یا می خواهید هنگام گزارش گیری ، گزارش یک گروه از کاربران را با هم مشاهده کنید و یا مثلا اعتبار گروهی ا از کاربران را با هم به یک میزان تغییر دهید. از این امکان IBSng در قسمت هائی می توان استفاده کرد که آیکن Multistr icon.gif در مقابل آن دیده می شود. پس از وارد کردن رشته مربوطه اگر از نظر IBSng قابل قبول باشد با کلیک برروی این آیکن در یک صفحه نشان داده می شود که رشته وارد شده از چه آیتم هائی تشکیل شده است. به دو فرم می توان بوسیله Multi String در IBSng رشته ای از اطلاعات وارد کرد.


روش اول : آیتم ها را به صورت رشته ای پشت سر هم وارد کرده و آنها را با علامت , (کاما) از هم جدا کنید. همانند مثال زیر :


Multiple strings for first way.jpg


روش دوم : را زمانی استفاده می کنید که آیتم های شما در یک قسمت با هم مشترک هستند . در این حالت قسمت مشترک را در می نویسیم و در ادامه محدوده غیر مشترک را در آکولاد { } با مشخص کردن ابتدا و انتهای محدوده و قرار دادن کارکتور دش - بین آنها وارد می کنیم.

به عنوان مثال اگر رشته شما شامل آیتم های زیر باشد :

name1 name2 name3 name4 name5 name6 name7

همانطور که می بینید این آیتم ها در قسمت name با هم مشترک هستند ولی اعداد 1 تا 7 محدودهُ غیر مشترک. بنابراین از فرم دوم برای وارد کردن آن استفاده می کنید. به صورت زیر:


Icon MultiString3.jpg


که با کلیک برروی Multistr icon.gif نشان داده می شود که این رشته شامل آیتم های زیر است :


Icon MultiString4.jpg


در این فرم در صورتی که تعداد رقم های ابتدا و انتها با هم یکسان نباشند مثلا {10-1}name که عدد ابتدای محدوده یک رقمی و انتهای محدوده دو رقمی است IBSng با توجه به تعداد رقم های بیشتر ، آیتم ها را می سازد. به این مفهوم که رشته شما شامل آیتم های زیر می شود :


name01 , name02 , name03……..name10

نه به این فرم :

name1 , name2 , name3…….name10

List body view light.gif View

برای مشاهده کامل تر اطلاعات هر قسمت برروی این آیکن در کنار همان قسمت دیده می شود کلیک کنید.


IBSng UserManual ViewIcon.JPG

List body edit dark.gif Edit

مشاهده این آیکن در هر قسمت به مفهوم امکان ویرایش اطلاعات همان قسمت است.


IBSng UserManual EditIcon.JPG


List body delete dark.gif Delete

مشاهده این آیکن در هر قسمت به مفهوم امکان حذف اطلاعات همان قسمت است.


IBSng UserManual DelIcon.JPG


Calendar.gif Calendar

تعیین تاریخ و زمان از تقویم

IBSng UserManual CalenderIcon.JPG


Help icon.gif Help  : راهنمای هر قسمت را نشان می دهد.


Valid icon.gif Valid : درست یا نادرست بودن عبارت را چک می کند.


Invalid icon.gif InValid : نشان می دهد که عبارت نادرست است.


Offline.JPG Offline : نشان دهنده غیرفعال بودن است.


Online.GIF Online : نشان دهنده فعال بودن است.


Play.gif Play : برای شروع عملیات.


Pause.gif Pause : برای نگه داشتن اجرای عملیات.

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار