Failed Login Username

از ویکی پارس پویش
پرش به: ناوبری, جستجو

محتویات

مقدمه

این یک خواستهُ منطقی برای کاربر اینترنت است. با این امکان ISP ها می توانند کاربرانی را که اعتبارشان به اتمام رسیده یا تاریخ انقضاء آنها فرا رسیده است را به سوی صفحهُ مخصوص (پشتیبانی فنی) به منظور کمک به کاربر و امکان پرداخت آنلاین سوق دهند.(تا خود کاربر بتواند ، با پرداخت آنلاین اعتبار لازم برای اتصال مجدد به اینترنت را فراهم کند.)

در این حالت اغلب به کاربران یک IP، اختصاص داده می شود که کاربر را مستقیماً به صفحهُ ویژهُ شبکه متصل می کند، سپس کاربر مرورگر خود را باز می کند و کارهای لازم برای شارژ آنلاین را انجام می دهد.

جهت راه اندازی Failed User لازم است تنظیمات خاصی در Server IBSng و Ras مورد نظر انجام شود.


سرویس Failed Login Username در نسخه C

 • تنضیمات لازم در وب IBSng
 • تنظیمات لازم در Ras مورد نظر


تنظیمات لازم در وب IBSng برای سرویس Failed Login Username

1-ایجاد یک IPPool جدید به نام (Faild_User ) و تعریف یک رنج IP مخصوص در آن.

Setting --> IPPool--> Add New IPPool & Setting--> IPPool--> List IPPool--> View--> Add IP To Pool

همچنین می توانید IP Pool خود را در رس خود نیز تعریف نمایید.


2- تعریف و تنظیم ( Config ) رس های خود در IBS

Setting --> Ras --> Add New Ras

3- در این مرحله در chargeهای خود قانون و یا قانون هایی را برای faild می بایست ایجاد نمایید این قوانین باید دارای اولویت بالاتری نسبت به بقیه رول ها داشته باشند همچنین در این قوانین state حتماً می بایست بر روی failed login برابر با yes باشد. همچنین در این قوانین می بایست IP Pool خود (inras IP pool یا IP Pool) و ras را مشخص نمایید.

 • ترفند: شما می توانید در رس های خود یک IP Pool تعریف نمایید که نام آن در تمام رس ها مشترک باشد برای مثال نامش Failed باشد در این صورت شما می توانید یک قانون تعریف نمایید که دارای شرایط زیر باشد در این صورت نیاز نیست برای هر رس یک قانون failed تعریف نمایید.


FailedC.png

اگر رس انخاب نشود به معنی تمام رس های شما می باشد.

FailedC2.png

همچنین می توانید در این فقط رس هاس مورد نظر را انتخاب نمایید.

Failed Login Config

در این نسخه در منو setting امکانی قرار داده شده که طبق آن می توانید تعیین نمایید در چه حالت هایی کاربر failed شود و چه پیغامی به او نمایش داده شود و یا اینکه در چه حالتی اگر کاربر failed شد چه صفحه ای نمایش داده شود.

Failed-config1.png

در این قسمت دو جدول وجود دارد.

جدول Failed User Configuration

Failed-config-1.png

۱- Deafault URL : انتخاب یک url به عنوان url پیش فرض.

۲- Default Username :

جدول Error Actions

Failed-config-3.png

Error Key : در این قسمت لیست خطاهایی که می خواهید تعیین کنید failed شود یا نه را مشاهده می نمایید.

Description : در این قسمت توضیح خطای موجو در ستون error key وجود دارد.

Enabled : درصورتی که می خواهید با گرفتن خطای مورد نظر کاربر faild شود این گزینه را تیک بزنید.

Override : تعیین اینکه به کاربر در این حالت پیغام نمایش داده شود و یا لینک خاصی را نمایش دهد.

URL/MSG : وارد کردن لینک ویا پیغام مد نظر.

4- در گروه، در قسمت Flags گزینه Enable Failed Login را مقدار YES نمایید.


Selection 025.jpgسرویس Faild Login Username در نسخه B


 • تنظیمات اینترفیس IBSng
 • تنظیمات شبکه در Ras مورد نظر


تنظیمات اینترفیس

مراحل انجام تنظیمات سرویس Faild Login Username در IBSng به صورت زیر می باشد :


ایجاد یک IPPool جدید به نام (Faild_User ) و تعریف یک رنج IP مخصوص در آن

Setting --> IPPool--> Add New IPPool & Setting--> IPPool--> List IPPool--> View--> Add IP To Pool


تعریف و تنظیم ( Config ) یک Ras از نوع MikroTik در IBS

Setting --> Ras --> Add New Ras


ایجاد یک شارژ جدید به نام (Faild) برای کاربرانی که Faild می شوند

Setting --> Charge --> Add New Charge


اختصاص دادن IPPool و Ras مورد نظر (که برای سرویس Faild User تعریف شده است) به شارژ مورد نظر (Faild )

Setting--> Charge --> Charge List --> View --> Edit IPPool & Ras Options


ایجاد گروه جدید به نام (Faild)

Group --> Add New Group

اختصاص دادن شارژ مورد نظر (Faild ) به گروه Faild

Group --> Group List : Select Special Group : Edit Charge Option


ایجاد یک کاربر جدید در گروه مورد نظر (Faild)

User--> Add New User

اختصاص دادن Multi Login

به این کاربر ویژه ( به تعداد IP ایجاد شده در IPPool ) با ویرایش کردن گزینه Multi Login در صفحهُ اطلاعات کاربر (User Information Page )کاربران Failed این گزینه را ویرایش نمایید.

User --> Search User--> User Information Page--> Multi Login Tab


ثبت Username مورد نظر (faildusername) در Ras

Setting --> Ras --> Ras List : Select Special Ras: View --> Edit Ras Attribute --> failed_login_usernameتنظیمات شبکه

جهت تنظیمات Ras بایستی pool ایجاد شده را به سمت سرور route نماییم. تنظیمات مورد نظر به شرح زیل می باشد.

 • میکروتیک
ip firewall mangle add chain=prerouting src-address=<pool-Failed> action=mark-routing new-routing-mark=failed
ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=<Ip IBSng> routing-mark=failed
 • سیسکو
conf t
access-list 120 permit ip <pool-Failed> any 
conf t
route-map Failed-user permit 11 
match ip address 120 
set ip next-hop <Ip IBSng>
conf t
inte ethernet0
ip policy route-map Failed-user

 • در صورتی که سرور IBSng و Ras مورد نظر در یک Broadcast Domain نباشند جهت routing ها باید از Tunnel استفاده کرد.
 • Seting Tunnel IBSng
ip tun add tun0 mode ipip remote <Ip RAS> local <Ip IBSng> 
ip addr add 192.168.253.1/30 dev tun0 
ip link set tun0 up 
modprobe ip_gre 
modprobe ip_ip 
route add -net <pool Faile> gw tun0

بعد اجرای دستورات فوق با ویرایشگر nano فایل مقابل را ویرایش نموده ودستورات فوق را داخل آن ذخیره نمایید

nano /etc/rc.local


 • Seting Tunnel Cisco
conf t
interface Tunnel1 
ip address 192.168.253.2 255.255.255.252 
tunnel source <Ip Ras>
tunnel destination <IP IBSng>
tunnel mode ipip
conf t
access-list 120 permit ip <pool-Failed> any 
conf t
route-map Failed-user permit 11 
match ip address 120 
set ip next-hop 192.168.253.2
conf t
inte ethernet0
ip policy route-map Failed-user
 • Seting Tunnel mikrotik
interface ipip add local-address=<ip ras> remote-address=<IP IBSng> disabled=no name=tun_ipip
ip address add adress=192.168.253.2/30 interface=tun_ipip
ip firewall mangle add chain=prerouting src-address=<pool-Failed> action=mark-routing new-routing-mark=failed
ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.253.2> routing-mark=failed


نمونه سرویس در برنچ ‌‌B

در ادامه، برای نمونه و تصویر سازی بهتر تنظیمات، به مراحل تعریف یک سرویس Faild Login Username در IBS توجه کنید :


ایجاد pool جدید برای کاربران Failed

(این Pool برای ارتباط کاربران Faild شده به شبکه، تنها جهت پرداخت شارژ می‌باشد.)


از منوی IPPool گزینه ُ Add New IPPool را انتخاب می کنیم.


Add ippool.jpg


پس از انتخاب گزینه Add New IPPool ، و باز شدن صفحهُ زیر، برای IPPool ، نام مناسبی را انتخاب می کنیم (Faild-Username)


Add name to IPPool.jpg


پس از ایجاد IPPool ، می بایست یک رنج IP برایش تعریف کنیم تا کاربر faild شده توسط این IP ها بتواند بطور موقت به IBS و پنل مخصوص برای شارژ redirect شود.


Tarife ye range IP.jpg


پس از تعریف رنج IP مورد نظر می توان آن را به صورت زیر در IBS مشاهده کرد.


After add ips to pool.jpg

اضافه کردن یک Ras از نوع Mikrotik به IBS و تنظیم آن

برای این کار Add New Ras را از قسمت مورد نظر انتخاب می کنیم.


Add new ras55.jpg


در صفحه ای که باز می شود تنظیمات زیر را انجام می دهیم.


Sabte etelate lazem baraye Ras.jpg


 • Ras IP : آی پی Ras مورد نظر را در این قسمت وارد می کنیم.
 • Ras Description : نامی مناسب برای Ras انتخاب می کنیم. در اینجا (Faild Username)
 • Ras Type : دراین قسمت باید نوع Ras که برای این سرویس Mikrotic می باشد، را انتخاب کنیم.
 • Radius Secret : تعریف رمزی مشخص بین Ras مورد نظر و IBS


ایجاد شارژ جدید به نام Failed

برای این منظور ، از قسمت Charge گزینهُ Add New Charge را انتخاب می کنیم.


44.jpg


در صفحه ای که باز می شود، یک نام مناسب، در اینجا (Faild)، را برای Charge تعریف می کنیم.


Add name to charge.jpg

اختصاص Ras و IPPool ساخته شده برای سرویس Faild Login Username به شارژ مورد نظر(Faild)

برای این منظور در قانون شارژ یا Charge Rule ،( بلافاصله بعد از ایجاد یک شارژ جدید، سیستم به صورت خودکار در شارژ ساخته شده، یک قانون با نام اصلی شارژ ایجاد می کند ) گزینهَ IPPool و Ras را انتخاب کرده و Edit یا ویرایش می کنیم.


Edit Ras & IPPool in charge faild1.jpg


در صفحه ای که باز می شود همانند شکل تغییرات لازم را انجام می دهیم.


Edit ras- ippool in charge.jpg


پس از تغییرات فوق، قانون شارژ یا Charge Rule همانند شکل زیر مشاهده می شود.


Virayeshe Ras va IPPool dar charge faild.jpg

ایجاد گروه به نام Failed و تخصیص شارژ مورد نظر(Faild) به این گروه

برای این منظور ، از قسمت Group، گزینهُ Add New Group را انتخاب می کنیم.پس از آن وارد صفحهُ زیر می شوید که می بایست برای گروه نام مناسبی تعریف کنید (Faild)


Add name of group.jpg


ایجاد یک کاربر جدید یا Add New User در گروه مورد نظر (Faild)

از منوی User گزینهُ Add New User را انتخاب می کنیم.


Add new user 33.jpg


وارد صفحهُ زیر می شوید، در این صفحه مطابق شکل می بایست تعاریف ذیل را انجام دهید:


Add new user.2.jpg


 • تعداد کاربری را که قصد ساختن آن را دارید (در اینجا 1 مورد)
 • گروهی را که کاربر به آن تعلق دارد
 • اعتبار کاربر
 • ISP را که کاربر و گروه در آن قرار دارد.
 • پس از تعاریف فوق ، گزینهُ Internet Username را از قسمت Attribute ها انتخاب می کنیم وسپس کلید OK را می زنیم.


در صفحهُ بعد (مطابق شکل) یک نام کاربری مناسب و یک رمز عبور برای این کاربر ویژه انتخاب می کنیم.


Select username and pass for user faild.jpg

گزینهُ Multi Login در صفحهُ User Information را ویرایش می کنیم


Edit multi login.jpgبرای این کاربر ویژه(به تعداد کاربران failed این گزینه را ویرایش نمایید). در اینجا چون در IPPool ، تعداد 10 IP ایجاد کردیم، پس مقدار Multi Login را 10 در نظر می گیریم.


Ekhtesas adad be multi login.jpg

قرار دادن Username در قسمت Ras Attribute

Set faild username in ras attribute.jpg
در این قسمت برای محدود کردن کاربران failed ، از iptables استفاده می نماییم. جهت اجرای دستورات زیل باید به سرور ssh , IBSng نمایید و دستورات را اجرا نمایید.برای ssh می توانید از [putty] استفاده نمایید


 • Seting Iptables :

iptables -t nat -I PREROUTING -d <Ip IBSng> -j RETURN

iptables -t nat -A PREROUTING -s <pool-Failed> -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination <Ip IBSng>:8000

iptables -t nat -A POSTROUTING -s <pool-Failed> -p udp -m udp --dport 53 -j MASQUERADE

iptables -t nat -A POSTROUTING -s <pool-Failed> -p tcp -m tcp --dport 53 -j MASQUERADE

iptables -t nat -I POSTROUTING -s <pool-Failed> -d www.pec24.com -j MASQUERADE

iptables-save > /etc/iptables

route add -net <pool-Failed> gw <ip Ras>

سپس با ویرایشگر nano فایل مقابل را ویرایش نموده وو دستور route add -net (pool-Failed) gw (ip Ras را save نمایید

nano /etc/rc.local

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار