Cisco Tunnel

از ویکی پارس پویش
پرش به: ناوبری, جستجو

محتویات


تانل چیست

ایجاد ارتباط ما بین بخش های مختلف شبکه بعضا با محدودیت هایی مواجه است که جهت رفع برخی از آن و یا ساده تر کردن تنظیمات انجام شده می توان از تکنولوژی های Tunneling استفاده کرد. این تکنولوژی ها امکان یک مسیر مطمین بین دو نقطه از شبکه، ساده تر کردن تنظیمات مسیریابی ( Routing ) و بعضا امن تر کردن مسیر ترافیک عبوری را فراهم خواهند کرد. تانل ipip یکی از این تکنولوژی ها بوده که امکان اتصال دو نقطه از شبکه را تنها در قالب Encapsulation فراهم می کند. این تکنولوژی به دلیل over-head کمی که به شبکه تحمیل می کند بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.


راه اندازی ipip-Tunnel بر روی Cisco


راه اندازی ipip-Tunnel در روتر سیسکو

با توجه به شکل زیر میخواهیم ارتباط دو روتر سیسکو را با ipip-Tunnel برقرار کنیم .

Cisco-ipip1.png

تنظیمات روتر ۱ :‌

Router# configure terminal 
Router(config)# interface tunnel 1
Router(config-if)# tunnel mode ipip
Router(config-if)# tunnel source 20.0.0.1
Router(config-if)# tunnel destination 20.0.0.2

ست کردن ip در سر تانل :

Router# configure terminal
Router(config)# interface tunnel 1
Router(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

تنظیمات روتر ۲ :

Router# configure terminal 
Router(config)# interface tunnel 1
Router(config-if)# tunnel mode ipip
Router(config-if)# tunnel source 20.0.0.2
Router(config-if)# tunnel destination 20.0.0.1

ست کردن ip در سر تانل :

Router# configure terminal
Router(config)# interface tunnel 1
Router(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0


مشاهده وضعیت Ipip-Tunnel :

ip tunnel show
ipip-Tunnel: ip/ip  remote 20.0.0.2  local 20.0.0.1  ttl inherit


پاک کردن ipip-tunnel :

Router(config)# no interface tunnel 1
راه اندازی gre-Tunnel در روتر سیسکو

با توجه به شکل زیر میخواهیم ارتباط دو روتر سیسکو را با ipip-Tunnel برقرار کنیم .

Cisco-gre1.png

تنظیمات روتر ۱ :‌

Router# configure terminal 
Router(config)# interface tunnel 1
Router(config-if)# tunnel mode gre
Router(config-if)# tunnel source 20.0.0.1
Router(config-if)# tunnel destination 20.0.0.2

ست کردن ip در سر تانل :

Router# configure terminal
Router(config)# interface tunnel 1
Router(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

تنظیمات روتر ۲ :

Router# configure terminal 
Router(config)# interface tunnel 1
Router(config-if)# tunnel mode gre
Router(config-if)# tunnel source 20.0.0.2
Router(config-if)# tunnel destination 20.0.0.1

ست کردن ip در سر تانل :

Router# configure terminal
Router(config)# interface tunnel 1
Router(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0


مشاهده وضعیت Ipip-gre :

ip tunnel show
ipip-Tunnel: ip/ip  remote 20.0.0.2  local 20.0.0.1  ttl inherit


پاک کردن ipip-gre :

Router(config)# no interface tunnel 1
--Morteza (بحث) ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۳۰ (IRDT)

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار