Add User Saves

از ویکی پارس پویش
پرش به: ناوبری, جستجو

محتویات

ذخیره Username و Password کاربران به منظور تولید کارت. Add User Saves

برای تهیه لیست Username و Password های ایجاد شده به منظور چاپ کارت از این قسمت استفاده می کنید.در قسمت User برروی Add User Saves کلیلک کنید تا صفحه Add User Saves باز شود.


Add User Saves Menu1.JPG


Conditions

در این قسمت شرایط دلخواه برای جستجوی کاربر را تنظیم می کنید

Search list of Add User Saves.JPG


Attributes in add user saves list.jpg
‎‎


پس از کلیک برروی OK لیست گروه های تولید شده کاربران بر اساس شرایطی که تعیین کرده بودید نشان داده می شود.

نکته :

معمولاً بعد از ایجاد گروه جدیدی از کاربران که هنوز برای چاپ اطلاعات آنها روی کارت، کاری بر روی آنها صورت نگرفته است، در این قسمت بدون هیچ تنظیمی ،
فقط کلید  ok را می زنیم.


IBSnd UserManual CreatCard1.JPG


حال در بالای صفحه پنجره ای مانند شکل زیر مشاهده می کنید.

باز در این قسمت هم می توانید مشخصاتی را تعیین کنید که کاربر بر اساس آنها نمایش داده شود.

Ref User AddUserSaves Saved users main.png

Main

توجه داشته باشید که در صورتی که تمایل دارید فایل شما به صورت Excel ذخیره یا (export) شود به طوری که محتوی هر خط از آن توسط ، کاما، از هم جدا شوند در قسمت View Page AS , گزینهَ (CSV (Comma را انتخاب نمایید.

Attributes

در این قسمت می توانید انتخاب کنید که کدام مشخصات از کاربران در لیست جستجو نمایش داده شود.


Select attributes to print.jpg


این تنظیم در زمان export گرفتن از گروهی از کاربران برای ارسال اطلاعات آنها به چاپ خانه بسیار مهم و مفید است.


بدین ترتیب لیست Username و Password های ساخته شده یا دیگر مشخصات مثل user id و serial (در صورت انتخاب) در مسیری که تعیین می کنید (view page as) باز شده و یا ذخیره می شود.


در مثال زیر می بینید که تنها ستون های انتخاب شده در قسمت Attributes نمایش داده شده است.

List of user for print.jpg


اگر View page as را (csv(comma انتخاب کنیم (برای export گرفتن از file کاربران ایجاد شده به منظور چاپ)،با کلیک برروی OK پنجره زیر را مشاهده خواهید کرد :


IBSnd UserManual CreatCard3.JPG

ابزارهای شخصی

گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
گشتن
جعبه‌ابزار